นีเวียย้ำจุดยืน แบรนด์น่าเชื่อถืออันดับ 1 ชูแคมเปญ “Live Your Beauty”

Date : 29 เมษายน 2552
Venue : ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสุโขทัย
Description : บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด Repositioning แบรนด์นีเวีย เปิดตัวแคมเปญ “Live Your Beauty” โดยเน้นการสื่อสารเพื่อใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงพัฒนาความสวยในแบบองค์รวม คือ ความสวยงามที่เห็นจากภายนอก (Looking) การมีชีวิตอย่างสวยงาม (Being) และความรู้สึกที่สวยงาม (Feeling) เป้าหมาย : ต่อยอดความสำเร็จทางด้านยอดขาย และเป็นทางเลือกอันดับ 1 สำหรับผู้บริโภค