ภาพรวมมูลค่าการใช้จ่ายด้านบริการไอทีทั่วโลกและไทยช่วง COVID-19