สรุปทุกเรื่องต้องรู้ AIS ACADEMY for THAIs : JUMP THAILAND กระโดดสู่วิถีชีวิตใหม่ไปด้วยกัน


ว่ากันว่า การให้ที่สำคัญที่สุด คือการให้องค์ความรู้ เพื่อนำองค์ความรู้ต่างๆ นั้นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ยิ่งให้ ก็ยิ่งได้ ยิ่งทำให้ทุกฝ่ายเจริญเติบโตไปด้วยกัน ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นการเดินทางของ AIS ACADEMY for THAIs ภารกิจคิดเผื่อ เพื่อให้คนได้ได้เรียนรู้ และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน


5 ปี ของภารกิจคิดเผื่อ

ย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นนั้น AIS ได้เริ่มโครงการ AIS ACADEMY มาเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว มีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ และพัฒนาบุคคลากรในองค์กร ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ได้นำองค์ความรู้ต่างๆ จากต่างประเทศมาถ่ายทอด รวมทั้ง มีการปรับเพิ่มเรื่อง Digital Platform เป็นแหล่งความรู้ให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา

จากนั้น AIS ACADEMY ได้ขยับบทบาทในฐานะภาคเอกชนและการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมไทย เปิดเป็นโครงการ AIS ACADEMY for THAIs เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ จากทั้งภายในและนอกประเทศ พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชนในการผลักดันองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีแห่งอนาคตให้กับคนไทย

AIS ACADEMY for THAIs จึงกลายเป็นภารกิจสำคัญของ AIS ที่คิดเผื่อเพื่อคนไทยทุกคน เพราะเชื่อว่าการเติบโตแต่เพียงผู้เดียว มิใช่การเติบโตอย่างแท้จริง แต่การทำให้สังคมไทยเข้มแข็งและแข็งแรงขึ้น เป็นการเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล เอไอเอส และ กลุ่มอินทัช บอกว่า

“จุดเริ่มต้นของ AIS ACADEMY เริ่มจากภายในองค์กรก่อน ตอนนั้นเริ่มเห็นเทรนด์เรื่อง Digital Disruption เห็นองค์ความรู้จากต่างประเทศ ก็นำความรู้มาถ่ายทอดให้คนในองค์กร จากนั้นก็เริ่มมองว่าให้เอาความรู้ไปสู่คนข้างนอก ก็จุดประกายความคิดเชิญพาร์ทเนอร์เอกชนมาช่วยกันตามความถนัดของแต่ละคน จัดครั้งแรกมีที่นั่ง 4,000คน ไม่มีเก็บค่าใช้จ่าย อยากให้คนไทยได้รับประโยชน์จริงๆ แล้วขยายไปตามภูมิภาค จนวันนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ด้วยคอนเซ็ปต์ JUMP THAILAND ให้คนไทยกระโดดฝ่าวิกฤตไปพร้อมกัน”

AIS ACADEMY for THAIs ภารกิจคิดเผื่อแก่คนทั่วไปได้เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2561 ที่เมืองทองธานี ประเด็นหลักคือเรื่อง Digital Disruption ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ก็จัดเป็นครั้งที่ 2 ในคอนเซ็ปต์ Intelligent Nation Series

จากนั้น AIS ACADEMY for THAIs ก็เริ่มขยายสู่ระดับภูมิภาค เพราะ AIS เชื่อว่า ประเทศไทย มิใช่แค่กรุงเทพฯ จึงมุ่งสู่ภูมิภาคโดย เริ่มครั้งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2562 จังหวัดขอนแก่นในเดือนสิงหาคม 2562

ล่าสุดที่เพิ่งจบไปสดๆ ร้อนๆ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 กับ AIS ACADEMY for THAIs: JUMP THAILAND ที่เมืองทองธานี


ไม่ใช่แค่ก้าว แต่ต้องกระโดด

AIS ACADEMY for THAIs ครั้งล่าสุด จัดขึ้นในคอนเซ็ปต์ของ JUMP THAILAND ในโอกาส ครบรอบ 30 ปี AIS และตอกย้ำเจตนารมย์ในการอยู่เคียงข้างสังคมไทยมาตลอด 30 ปี

ยิ่งเกิดวิกฤต COVID-19 ขึ้นในประเทศไทย ยิ่งส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งเรื่องการงาน และค่าครองชีพ ในครั้งนี้ AIS จึงชวนพันธมิตรชั้นนำระดับประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่เจาะประเด็นนวัตกรรม, ทักษะอาชีพ และการพัฒนาตนเอง เพื่อพาคนไทยกระโดดข้ามวิกฤต สู่การใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ผ่าน 3 โครงการ

1.JUMP to Innovation กระโดดสู่ความเหนือกว่าด้วยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของประเทศ

2.JUMP over the Challenge กระโดดข้ามความท้าทาย สู่เส้นทางอาชีพใหม่ที่สร้างได้เอง

3.JUMP with EdTech กระโดดสู่การยกระดับการพัฒนาตนเอง ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลในวันที่ต้องรีสกิล

กานติมา บอกว่า “ภารกิจคิดเผื่อเข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว ได้ผนึกเอาความรู้มาปรับให้เข้ากับเทคโนโลยี ตอนนี้ COVID-19 ทำให้บริบทเปลี่ยนไป จึงอยากเพิ่มศักยภาพให้คนไทยผ่าน 3 แกนหลัก ทำให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัย เพราวันนี้แค่เดินอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้องกระโดดไปด้วยกัน”


JUMP to Innovation นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

มาที่แกนแรกในเรื่องของนวัตกรรม AIS เป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอยู่แล้ว แต่ JUMP to Innovation ในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้คนที่มีไอเดียในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ แล้ว AIS จะสานฝันนวัตกรรมนั้นให้ใช้งานได้จริงผ่าน โครงการ JUMP Thailand

ที่ผ่านมา AIS จึงได้พัฒนาโครงการต่างๆ เช่น School Van Safety ที่ช่วยแก้ปัญหาเด็กถูกลืมในรถโรงเรียน, Forest Fire Detection ที่ช่วยตรวจจับไฟป่าด้วยเทคโนโลยี IoT Satellite และ AI Juandice Monitor ที่นำเทคโนโลยี AI มาช่วยตรวจอาการตาเหลือง ซึ่งเป็นอาการหนึ่งของโรคมะเร็งตับ ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง อันดับหนึ่งของเมืองไทย

ในปี 2018 โครงการ AIS InnoJump Competition จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการส่งไอเดียร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และในปี 2021 นี้ AIS จะก้าวไปข้างหน้ากับภารกิจเฟ้นหา สุดยอดทีมจากทั่วประเทศภายใต้โครงการ JUMP Thailand 2021 เพื่อชวนคนไทยมาร่วมแรงคิดสร้างนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาสำคัญต่างๆ ของประเทศ ด้วยนวัตกรรม ให้ก้าวทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดด พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนในรูปแบบการแข่งขันระดมสมอง นำเสนอผลงานในรูปแบบ Hackathon และการบ่มเพาะนวัตกรรม

อราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนนวัตกรรม เอไอเอส

“ตอนนี้ในส่วนของนวัตกรรมเรามีเกือบๆ 200 โครงการ ตั้งแต่มีแค่ไอเดีย ไปจนถึงระดับทดลองใช้งาน AIS มองว่าหลายคนมีไอเดียเยอะ เราต้องการลดช่องว่างนั้นด้วยการเป็นองค์กรที่เข้าไปช่วยสนับสนุนเพื่อให้นำนวัตกรรมนั้นใช้ได้จริงจัง”

ผู้สนใจโครงการ JUMP Thailand สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และร่วมส่งหัวข้อปัญหาที่คุณคิดว่าควรเร่งแก้ไขที่สุดได้ที่ http://www.jumpthailand.earth

 

JUMP over the Challenge สร้างความรู้สู่อาชีพ

หลังจากเกิดวิกฤต COVID-19 สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนไทยคือ ความกังวลเรื่องปากท้อง เศรษฐกิจ ตกงาน ไม่มีรายได้ ภารกิจคิดเผื่อในครั้งนี้จึงมองเห็นความสำคัญของการ “สร้างอาชีพ” เพื่อให้ทุกคนมีรายได้ มีกำลังในการเดินหน้าต่อ

จึงเกิดเป็นโครงการ อุ่นใจอาสาพัฒนาอาชีพ ต่อยอดจากโครงการอุ่นใจอาสา ที่รวมพลพนักงาน เอไอเอสที่มีทักษะความรู้หลากหลาย มาร่วมถ่ายทอดทักษะวิชาชีพไปยังบุคคลภายนอก ขยายช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้และเข้าถึงฟรี ด้วยการร่วมสร้างโอกาสให้คนไทย ได้มีอาชีพเสริม สร้างรายได้

กานติมา บอกว่า “แต่เดิมอุ่นใจอาสาทำเรื่อง อาทิ สร้างห้องสมุด สร้างห้องน้ำ แต่เราก็มาคิดว่าตอนนี้คนไทยอยากได้อะไรมากที่สุด คำตอบก็คือ อาชีพนั่นเอง จึงเอาทักษะต่างๆ ที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้มาจุดประกายให้สังคม พร้อมมีตลาดรองรับให้ด้วย”

ตอนนี้อุ่นใจอาสาพัฒนาอาชีพมีทั้งหมด 31 หลักสูตรหลากหลายแนวทาง ครอบคลุมทั้งเรื่องทำขนมเทียนหอมสบู่เกษตรกรรม และอื่นๆ มีการเตรียมตลาดรองรับให้ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ช่วยเหลือคนจริงๆ

ผู้สนใจโครงการ “อุ่นใจอาสาพัฒนาอาชีพ” สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่านทาง Facebook Page: AIS Academy for Thais หรือ YouTube Channel: AIS Academy

JUMP with EdTech ลดช่องว่างด้านการศึกษา

AIS ได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง มองว่าบริษัทจะเติบโตได้ ประเทศก็ต้องเติบโตด้วย ซึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนประเทศ ยิ่งการมาของ 5G จะยิ่งช่วยส่งเสริมการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพราเทคโนโลยีจะช่วยทำให้คนไทยมีความรู้มากขึ้น ลดช่องว่างให้แคบลง ส่งต่อความรู้ไปได้ทุกที่ทั่วประเทศ

ที่ผ่านมา AIS ได้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ “LearnDi for Thais” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) โดยผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ทั้งจากภายในและต่างประเทศ มาช่วยยกระดับศักยภาพของผู้คน องค์กร สังคม และประเทศชาติ

นอกจากนี้ AIS Academy ยังเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับการเรียนรู้ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ จึงเปิดโครงการ “The Tutor Thailand by AIS Academy” เชิญชวนผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในหลากหลายสาขา มาร่วมกันยกระดับการเรียนรู้ของเยาวชนไทย ผ่านกิจกรรม The Tutor Boot Camp ที่จะพัฒนาทักษะให้เหล่าติวเตอร์ให้ถ่ายทอดสู่เยาวชนได้

สำหรับผู้สนใจโครงการ “The Tutor Thailand”สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง http://www.aisacademy.com 

เรียกได้ว่า AIS Academy for Thais: JUMP THAILAND ในการฉลอง 30 ปี AIS มีความยิ่งใหญ่ และไม่ธรรมดาจริงๆ เพราะได้คิดเผื่อถึงคนไทยทุกคนให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปอย่างภาคภูมิ สุดท้ายแล้ว AIS ไม่ใช่แค่จะจับมือก้าวไปด้วยกัน แต่จะต้องกระโดดไปด้วยกัน ทุกคนถึงจะรอดปลอดภัย