KFC ในญี่ปุ่น ทดลอง “ล็อกเกอร์” เสิร์ฟอาหาร เพื่อลดการสัมผัส

KFC และร้านอาหารในญี่ปุ่นทดลองบริการรูปแบบใหม่ที่ลดการสัมผัสของลูกค้า หรือ non-contact เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19

ร้าน KFC ในญี่ปุ่นเปิดบริการให้ลูกค้าที่สั่งอาหารทางออนไลน์ แล้วหยิบสินค้าจากตู้ล็อกเกอร์ที่อยู่ภายในร้านด้วยตนเอง โดยไม่ต้องติดต่อกับพนักงานของร้าน บริการนี้ทดลองใช้ในร้าน KFC ทั้งหมด 4 แห่งในกรุงโตเกียว หากได้รับการตอบรับที่ดีก็จะขยายบริการให้มากขึ้น

ลูกค้าจะสั่งอาหารผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นก็เลือกเวลาและสาขาที่สะดวกไปรับสินค้า เมื่อเดินทางไปถึงที่ร้านก็ใช้รหัสสั่งอาหารเปิดตู้ล็อกเกอร์ แล้วหยิบอาหารที่พนักงานเตรียมใส่ไว้ในตู้แล้วนำกลับไป

บริการนี้นอกจากลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการสัมผัสแล้ว ยังช่วยลดระยะเวลาการรออาหาร เพราะลูกค้าสามารถกำหนดเวลาที่จะไปรับสินค้า โดยพนักงานจะจัดเตรียมใส่ตู้เอาไว้

นอกจากนี้ยังมีร้าน คูระ ซูชิ เครือข่ายร้านซูชิแบบสายพาน ก็ได้ใช้บริการชำระเงินแบบใหม่ โดยเป็นจอภาพที่ลูกค้าสามารถคิดเงินค่าอาหารได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาพนักงาน นอกจากนี้ยังไม่ต้องสัมผัสหน้าจอ เพียงแต่เคลื่อนนิ้วไปตามแป้นต่าง ๆ ที่ปรากฏบนจอ เซนเซอร์จะจับการเคลื่อนไหวของนิ้วได้ โดยไม่ต้องกดลงไปบนจอ

เทคโนโลยีหน้าจอแบบไร้สัมผัสนี้ คาดว่าจะถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางแทนจอทัชกรีนในปัจจุบัน เพราะลดการติดเชื้อและลดจำนวนพนักงานในร้านได้ด้วย คูระ ซูชิ ได้เริ่มต้นทดลองใช้หน้าจอแบบนี้ที่สาขาในกรุงโตเกียว และเมืองโอซากา

Source