“ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” เติมเต็มไออุ่นชาวสกลนคร


โครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” เดินทางก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 ของการสานต่อปณิธานแห่งการ “ให้” อย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน ร่วมสานต่อปณิธานและแบ่งปันไออุ่น เพื่อพี่น้องชาวไทยผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง พร้อมคาราวานไออุ่น เดินหน้าส่งมอบ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” ที่ผลิตจากขวดพลาสติก ตอกย้ำแนวคิด “BEYOND THE GREEN BLANKET… A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING มากกว่าความอบอุ่น คือสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”

สำหรับความพิเศษของโครงการไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 21 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรผู้นำด้านความยั่งยืน ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม จึงได้ริเริ่มนำขวดพลาสติกบรรจุเครื่องดื่ม ที่ทำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลหรือ Recycled PET (rPET) จำนวน 7,600,000 ขวด มาถักทอเป็นเส้นใยสู่ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” จำนวน 200,000 ผืน ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต รวมถึงลดปัญหาขวดพลาสติกอีกด้วย

ซึ่งคาราวานไออุ่นในครั้งนี้ ได้เดินทางมาส่งมอบผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครโดย คุณอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานคณะกรรมการโครงการไทยเบฟบรรเทาสาธารณะภัยและจิตอาสา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ส่งมอบผ้าห่มกันหนาว ในโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว” ปีที่ 21  จำนวน 15,000 ผืน ให้กับ คุณพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปมอบให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 18 อำเภอ โดยมี คุณวิชาญ แท่นหิน หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสกลนคร พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอกุสุมาลย์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร บริษัท ป้อมพลัง จำกัด โดย คุณโยธิน แพทอง ผู้จัดการภาคการขาย 4 คุณสำรวย แสงอรุณ ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย 4 (ออนเทรด) คุณประสงค์ จันทนา ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย 4 (เอเย่นต์) ร่วมในพิธีส่งมอบ

ภายในงาน ยังได้มีการออกบูธกิจกรรมจากเหล่าพันธมิตรที่ร่วมส่งต่อรอยยิ้มกับโครงการด้วยดีเสมอมา ได้แก่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร ที่มาให้บริการตรวจโรคนิ่วด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ จุดบริการจิตอาสาแพทย์แผนไทย บูธกิจกรรมสันทนาการ จากนักศึกษาโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม (Beta Young Entrepreneur) จากมหาวิทยาลัยหอการค้า ที่มาให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ สอนการทำกระเป๋าผ้าจากวัสดุเหลือใช้ และเสริมสร้างจินตนาการด้านศิลปะให้กับเด็ก ๆ ด้วยกิจกรรมระบายสีรูปภาพ การออกบูธกิจกรรมอำเภอยิ้มจากทางจังหวัด ที่มาให้ความรู้ด้านการทำเกษตร รวมไปถึงบูธขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มจากบริษัทในเครืออย่าง เสริมสุข โออิชิ และ เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) เป็นต้น

นอกจากรอยยิ้มและไออุ่นที่ได้ส่งมอบในพื้นที่จุดแจกแล้ว ประธานและคณะแขกผู้มีเกียรติในงาน ยังได้เดินทางไปยังบ้านผู้พิการทางสายตา จำนวน 2 ราย เพื่อเยี่ยมเยียนและมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอีกด้วย นับเป็นการส่งมอบผ้าห่มให้กับประชาชนในจังหวัดสกลนคร เป็นครั้งที่ 9 แล้ว รวมจำนวนผ้าห่มท้งสิ้น 133,000 ผืน โดยคาราวานผ้าห่มผืนเขียวจะเดินทางส่งมอบรอยยิ้มและไออุ่นกันต่อที่ จังหวัดนครพนม บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ พะเยา และ น่าน ตามลำดับต่อไป