ญี่ปุ่นอนุญาต “ผีน้อย” ที่กลับประเทศไม่ได้ ให้ทำงานอย่าง “ถูกกฎหมาย” ได้ชั่วคราว

Photo : Shutterstock
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นอนุญาตเป็นการชั่วคราว ให้ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศของตนเพราะการระบาดของไวรัส COVID-19 ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้

มาตรการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม หลังจากมีชาวต่างชาติจำนวนมากตกค้างอยู่ในญี่ปุ่น ไม่สามารถกลับของตนได้เพราะหลายประเทศมีกฎระเบียบจำกัดการเข้าประเทศอย่างเข้มงวด และแทบจะไม่มีเที่ยวบินกลับประเทศ

ชาวต่างชาติที่เข้าญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายเหล่านี้จำนวนมากใช้วีซ่านักนักท่องเที่ยวมาลักลอบทำงาน แต่หลังจากโรค COVID-19 ระบาด คนเหล่านี้ต้องตกงาน และประสบปัญหาความยากลำบากในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคนิคที่ถูกเลิกจ้างเพราะการระบาด แต่กลับประเทศไม่ได้

ผู้ที่ต้องการจะทำงานพิเศษต้องยื่นเรื่องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 28 ชั่วโมง และห้ามทำงานที่เกี่ยวข้องกับบริการทางเพศ ร้านปาจิงโกะ และสถานบริการตามกฎหมายธุรกิจเริงรมย์

มาตรการล่าสุดคาดว่าจะช่วยให้ชาวต่างชาติประมาณ 21,000 คน สามารถเลี้ยงชีพได้ชั่วคราวจนกว่าจะกลับประเทศของตนได้

Source