ส่องศักยภาพ “สมุทรสาคร” GDP อันดับ 6 ของประเทศ สำคัญต่อเศรษฐกิจไทยแค่ไหน?

ตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร
Photo : Facebook มหาชัย
จากข่าวการตรวจพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่สมุทรสาคร รวมกว่า 694 ราย นำไปสู่การล็อกดาวน์จังหวัดเป็นเวลา 14 วัน ทำให้สมุทรสาครกลายเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจที่สุดของไทยวันนี้

ล่าสุดมีการสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงจำกัดการเดินทางบางส่วน ซึ่งเทียบได้กับการล็อกดาวน์ขนาดย่อม
นำมาสู่คำถามที่ว่า ถ้าสถานการณ์รุนแรงยิ่งขึ้น มีการล็อกดาวน์แบบเข้มข้น จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสมุทรสาครเพียงใด? แล้วจังหวัดนี้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมากแค่ไหน?

ดังนั้น จึงขอสรุปข้อมูลมาคร่าว ๆ เพื่อตอบคำถามนี้…

1. จังหวัดสมุทรสาคร มี “ผลิตภัณฑ์มวลรวม” ประมาณ 400,000 ล้านบาท นับเป็นอันดับ 6 ของประเทศ รองเพียงกรุงเทพฯ ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมูลค่า 400,000 ล้านบาท คิดเป็นราว ๆ 2.5% ของ GDP ประเทศไทยในปีที่ผ่านมา

2. สมุทรสาคร มีพื้นที่ติดกับกรุงเทพฯ นครปฐม สมุทรสงคราม และราชบุรี ซึ่งถ้ารวมทั้ง 5 จังหวัด จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกันถึง 7 ล้านล้านบาท คิดเป็นมูลค่าเกือบ 50% ของ GDP ไทย! ซึ่งในแง่ร้ายหากสถานการณ์ลุกลามจนต้องล็อกดาวน์ทั้งหมด จะส่งผลกระทบหนักต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

3. สมุทรสาคร ติดท็อปเทนจังหวัดนำส่งภาษีสูงสุดของไทย อยู่ในอันดับที่ 8 ด้วยมูลค่าภาษีจัดเก็บได้ปีละประมาณ 16,000 ล้านบาท

4. เมื่อนำผลิตภัณฑ์มวลรวมของสมุทรสาคร มาคิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อคน จะทำให้สมุทรสาครติดอันดับ 8 ของจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงสุดที่ 32,485 บาทต่อเดือน

ตลาดกลางกุ้ง สมุทรสาคร
Photo : Facebook มหาชัย

5. ถึงแม้สำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่าสมุทรสาครมีประชากรราว 550,000 คน แต่ข้อมูลจากกรมแรงงาน ระบุว่าถ้ารวมประชากรแฝงแล้ว จะมีประชากรในพื้นที่ถึง 970,000 คน ที่น่าสนใจก็คือ มีแรงงานต่างชาติในพื้นที่สูงถึง 280,000 คน (ซึ่งประมาณ 97% นั้นเป็นแรงงานถูกกฎหมาย)

6. สาเหตุที่มีประชากรแฝงสูง เป็นเพราะสมุทรสาครเป็นที่ตั้งของแหล่งงาน ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต การประมง และการเกษตร ข้อมูลล่าสุดในเดือนธันวาคม 2563 มีโรงงานในสมุทรสาคร 6,082 แห่ง โดยหลัก ๆ จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติก-โลหะ ถึง 30% ของโรงงานทั้งหมด

7. นอกจากมีโรงงานจำนวนมากแล้ว ในช่วงหลังยังดึงดูดโรงงานใหม่ ๆ มาเปิดเพิ่มได้มากที่สุดอีก เพราะสมุทรสาครครองแชมป์โรงงานเปิดใหม่ในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมียอดเปิดโรงงานใหม่ 334 แห่ง ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้กว่า 14,000 ล้านบาท

8. ในภาคการเกษตร สมุทรสาครมีการทำนาข้าว สวนผลไม้ สวนมะพร้าว ในตอนเหนือของจังหวัด ส่วนตอนใต้ที่ติดทะเลนั้นสมัยก่อนขึ้นชื่อเรื่องการทำนาเกลือ แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนไปทำบ่อกุ้งและเลี้ยงปลามากยิ่งขึ้น ซึ่งยิ่งต้องมีการจ้างแรงงานจากพื้นที่อื่น ส่วนหนึ่งก็คือแรงงานต่างชาติทั้งที่ถูกและผิดกฎหมาย

ซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่า ข่าวการติด COVID-19 ในรอบนี้ ก็เป็นข่าวดังเมื่อพบเจ้าของแพกุ้งแห่งหนึ่งติดเชื้อ และคาดว่าติดมาจากแรงงานต่างชาติชาวพม่านั่นเอง

Source