“ไทยยูเนี่ยน” ตรวจ COVID-19 พนักงานกว่า 27,000 คน ตรวจแล้ว 85% พบติดเชื้อ 69 คน

ไทยยูเนี่ยน ลงทุนตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้กับพนักงานทุกคนที่อยู่ใน จ.สมุทรสาคร จำนวนกว่า 27,000 คน ตรวจแล้ว 85% ของพนักงานทั้งหมด พบติดเชื้อ 69 คน หรือคิดเป็น 0.29% คาดตรวจครบภายในสัปดาห์หน้า ยืนยันเปิดโรงงานตามปกติ

ข่าวจาก บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจ้งการดำเนินงานภายในบริษัท บริษัทได้เร่งตรวจหาเชื้อโรคระบาด COVID-19 ให้กับพนักงานไทยยูเนี่ยนทุกคนในจังหวัดสมุทรสาคร รวม 27,522 คน

ณ วันที่ 5 มกราคม 2564 พนักงานไทยยูเนี่ยนจำนวน 23,630 คน หรือมากกว่า 85% ได้รับการตรวจหาเชื้อโรคระบาด COVID-19 แล้ว โดยจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสาครมีทั้งสิ้น 27,552 คน โดยใช้วิธีการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR พบมีพนักงานติดเชื้อ 69 คน หรือคิดเป็น 0.29% บริษัทได้ทำการแยกพนักงานกลุ่มดังกล่าวเพื่อกักตัวและส่งรักษากับทางภาครัฐต่อไป ทั้งนี้การตรวจทั้งหมดจะแล้วเสร็จในช่วงสัปดาห์หน้า

“ผมขอย้ำตรงนี้ว่าพนักงานของเราทุกคนจะได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของเราทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างดี โดยไม่จำกัด อายุ เพศ หรือเชื้อชาติ เพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าการผลิตของไทยยูเนี่ยนจะดำเนินอย่างต่อเนื่อง” ธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าว

บรรยากาศการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โรงงานไทยยูเนี่ยน ใน จ.สมุทรสาคร

ไทยยูเนี่ยนได้ปฏิบัติตามระเบียบวิธีและแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข มีการกักตัวและดูแลพนักงานที่ติดเชื้อ ระบุผู้ใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อ และมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ big cleaning บริเวณต่างๆ

ธีรพงศ์ย้ำว่า โรงงานของไทยยูเนี่ยนทุกโรงยังคงเปิดดำเนินการตามปกติ เนื่องจากจำนวนพนักงานที่ได้รับผลกระทบมีอัตราและจำนวนที่น้อยมาก

นอกจากนี้ บริษัทมีการเพิ่มมาตรการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คัดกรองผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานที่โรงงาน งดการประชุมติดต่อซึ่งครอบคลุมทั้งพนักงานบริษัทและผู้ที่มาติดต่อ ยกเว้นธุรกรรมที่จำเป็นเท่านั้น และต้องได้รับอนุญาตจากคณะผู้บริหารของบริษัท รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานทำงานจากบ้านหากเป็นไปได้ และให้พนักงานปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านสุขภาพอย่างเคร่งครัด

ไทยยูเนี่ยนยังอ้างอิงรายงานจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกาและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระบุว่า ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดการแพร่เชื้อ COVID-19 ผ่านผลิตภัณฑ์อาหารหรือบรรจุภัณฑ์อาหาร