ส่อง 10 ทักษะที่องค์กรต้องการร่วมงานด้วยมากสุดในปี 2021

ทักษะใดที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบันที่ช่างไม่แน่นอนเสียเลย คุณลักษณะใดบ้างที่ผู้หางานควรปลูกฝังเพื่อให้เป็นผู้สมัครที่เหมาะสมสำหรับองค์กร ดังนั้น ‘Forbes’ ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ 10 คนจาก Forbes Human Resources Council มาจัด 10 ทักษะที่องค์กรกำลังมองหาในการจ้างงานในปี 2021

1. Growth Mindset

‘Growth Mindset’ หรือ ‘ความคิดที่จะโตไปข้างหน้า’ เป็นหนึ่งในค่านิยมหลักที่องค์กรต้องการเพื่อใช้ขับเคลื่อน บวกกับความอยากรู้อยากเห็น ทำให้หลายองค์กรมีแนวโน้มที่จะจ้างคนที่ต้องการเรียนรู้และมีความยืดหยุ่นมากกว่าคนที่มีทักษะทางเทคนิคทั้งหมดแต่ขาดความอยากรู้อยากเห็นหรือความยืดหยุ่น เนื่องจากสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและวิธีการทำงานของเราจำเป็นต้องสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

2. Continuous Learning

ความสามารถในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหรือ ‘Continuous Learning’ เป็นอีกสิ่งที่สำคัญ เพราะเป็นที่ทราบดีว่าครึ่งหนึ่งของทักษะในปัจจุบันกำลังจะหายไปและไม่เป็นที่ต้องการ ดังนั้น หากไม่มีความสามารถในการสร้างและฝึกฝนทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง พนักงานจะต้องดิ้นรนเพื่อปรับตัวในสถานที่ทำงานที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้น คนที่พยายามเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาจะมีโอกาสที่ดีกว่าในการประสบความสำเร็จ

Photo : Shutterstock

3. Critical Thinking

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกหลัง COVID-19 เนื่องจากธุรกิจต่าง ๆ จะต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การคิดเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่วิกฤตและร้ายแรงจึงจำเป็นอย่างมากในยุคนี้

4. Survival Skills

ทักษะการเอาตัวรอดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการ เพราะองค์กรต้องการคนที่ไม่ว่าจะถูกอัดหนักหรืออยู่ในสถานการณ์คับขันแค่ไหนก็สามารถเอาตัวรอดได้ รวมถึงมีแรงผลักดันและความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จแม้จะทุกอย่างจะไม่เป็นใจ ซึ่งทักษะดังกล่าวไม่ใช่อะไรที่สอนกันได้

Photo : Shutterstock

5.Resilience

อีกหนึ่งทักษะที่หลายองค์กรมองหาก็คือ ความสามารถในการปรับตัวและความอยากรู้อยากเห็น โดยหลายองค์กรต้องการคนที่อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับโลกรอบตัว อีกทั้งต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามา รวมถึงมีความอดทนเพื่อเอาชนะอุปสรรค

6. Flexibility

ความยืดหยุ่นกำลังจะเป็นกุญแจสำคัญในปี 2021 เพราะตอนนี้คนเริ่มชินกับสภาวะ New Normal แต่โลกก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอีกครั้งอย่างรวดเร็วในปี 2021 และบางสิ่งอาจเหมือนปี 2019 บางอย่างก็คล้ายปี 2020 และบางอย่างก็จะใหม่เอี่ยม ดังนั้น เรากำลังอยู่ในการเดินทางครั้งใหม่ การค้นหาพนักงานที่สบายใจกับการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้คุณและพวกเขาเริ่มต้นได้ดี

Photo : Reuters / Kim Kyung-Hoon

7. Dedication

การทุ่มเทอุทิศตนเป็นทักษะที่หลายองค์กรแสวงหา อย่างในช่วงของการ Work from Home ซึ่งแน่นอนว่าหลายคนอาจเจอกับความ ‘ขี้เกียจ’ เข้าจู่โจม จนบางครั้งงานก็ออกมาได้ไม่ดีนัก ดังนั้น หากคุณแสดงถึงความทุ่มเทให้กับการทำงานและมีความรับผิดชอบเพียงพอ นี่ก็จะเป็นกุญแจสำคัญในรับพิจากรณาการทำงานแน่นอน

8. Coaching Mindset

ทักษะสูงสุดที่องค์กรในยุคนี้กำลังมองหาในทีมก็คือ ‘ทัศนคติชอบการฝึกสอน’ เมื่อตลาดของเราเปลี่ยนไปและลูกค้าของเราต้องการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะ New Normal ดังนั้น เราต้องการให้ทีมของเราช่วยเหลือและฝึกสอนผู้อื่นในด้านต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ ทัศนคติที่ชอบช่วยเหลือและพร้อมให้ความแนะนำจะช่วยสร้างทีมที่คนในทีมสามารถเชื่อมโยงและมีส่วนร่วมอย่างมากในการทำงาน ซึ่งทักษะดังกล่าวจะต้องพร้อมรับฟังเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงความอดทน มีความเห็นอกเห็นใจ และทำงานร่วมกันได้ดีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยากลำบาก

Young startup businessmen teamwork brainstorming meeting to discuss the new project investment.

9. Comfort With Ambiguity

ความคล่องตัวในการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเป็นสิ่งสำคัญ อย่างที่เห็น ๆ กัน รูปแบบธุรกิจทางการเงินได้เปลี่ยนแปลงบทบาทไปชั่วข้ามคืน โดยเฉพาะเหล่า Startup ดังนั้น ผู้สมัครและพนักงานควรสามารถแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความคล่องตัว และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงภายใต้บทบาทและความรับผิดชอบของตนได้อย่างไรบ้าง

10. Thriving In A Virtual Environment

การค้นหาผู้มีความสามารถในการทำงานในสภาวะแวดล้อมแบบ Virtual หรือการ Work from Home จะมีความสำคัญในปี 2021 ดังนั้น ผู้สมัครงานต้องแสดงให้เห็นว่าตนเองมีความสามารถในการบริการจัดการและสามารถทำงานจากระยะไกลได้ รวมถึงการเสนอถึงทักษะที่สำคัญในการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทางเทคโนโลยี รวมถึงทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมผ่านการทำงานแบบระยะไกล

Back view of Asian business woman talking to her colleagues about plan in video conference. Multiethnic business team using computer for a online meeting in video call. Group of people smart working from home.

Source