Home Tags ทักษะแรงงาน

Tag: ทักษะแรงงาน

มุมมอง “ธุรกิจกงสี” ในมือทายาทรุ่นใหม่ สู้เศรษฐกิจซบเซา-โรคระบาด ธุรกิจเล็กเสี่ยงล้ม

ต้องยอมรับว่า "ธุรกิจครอบครัว" หรือที่เรามักเรียกว่า "ธุรกิจกงสี" เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทุกวันนี้ ด้วยการมีอยู่ถึง 80% ของระบบเศรษฐกิจเเละมีมูลค่ารวมถึง 30 ล้านล้านบาท โดยจำนวนเกินครึ่งของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ SET50 เป็นธุรกิจครอบครัว มีมูลค่าในตลาด รวมกว่า 4.76 ล้านล้านบาท (ข้อมูลจาก ตลท. ณ วันที่ 28 ก.พ. 63) เป็นที่น่าจับตามองว่า...

เมินคนนอก! “ซีอีโอ” แห่เพิ่มทักษะแรงงานองค์กร รับมือดิจิทัล ดิสรัปชั่น

ในยุคเทคโนโลยี ดิสรัปชั่น ทักษะเดิมไม่เพียงพอกับการทำงานในโลกยุคใหม่ การ Reskilling & Upskilling  จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญและเป็นหัวใจของการอยู่รอดของแรงงงานยุคนี้