‘Netflix’ เผยรายได้ไตรมาส 4 โกยรายได้ 6.64 พันล้านดอลลาร์ สมาชิกทะลุ 200 ล้านราย

Photo : Shutterstock

ย้อนไปไตรมาสแรกปี 2020 ผู้ใช้ใหม่ของ Netflix เพิ่มขึ้นเกือบ 16 ล้านราย หรือเป็นสองเท่าจากจำนวนผู้ใช้งานใหม่ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2019 โดยมีปัจจัยมาจากมาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ และเมื่อมาไตรมาส 2 ก็ยังสามารถเพิ่มผู้ใช้ใหม่ได้อีก 7 ล้านราย ขณะที่ไตรมาส 3 มีผู้สมัครสมาชิกใหม่เพิ่มอีก 2.2 ล้านราย ทำให้มีผู้ใช้รวมสิ้นสุดไตรมาส 3 กว่า 192 ล้านคนทั่วโลก

ล่าสุด Netflix ได้เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายของปี 2020 โดยมีผู้ใช้เพิ่มถึง 8.5 ล้านราย สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ว่าจะเพิ่มได้ 6.47 ล้านราย ส่งผลให้มีผู้ใช้ทะลุ 200 ล้านราย หลังจากที่ครบ 100 ล้านรายในปี 2017 ขณะที่รายได้ไตรมาส 4 ปิดที่ 6.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะทำได้ 6.626 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจากผลการดำเนินงานส่งผลให้หุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 12%

ภาพจาก Facebook Netflix

ด้วยผลประกอบการไตรมาส 4 ที่ออกมาค่อนข้างดี ทำให้ Netflix ระบุว่า ‘ใกล้มาก’ ที่จะมีกระแสเงินสดอิสระเป็นบวก โดย Netflix ระบุว่ามีกระแสเงินสดอิสระเป็นบวกตลอดช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2020 เนื่องจากการผลิตคอนเทนต์ที่ต้องเลื่อนออกไปเพราะการระบาดของ COVID-19 ก่อนที่กระแสเงินสดอิสระจะกลับมาติดลบตามคาดในช่วงไตรมาส 4 เนื่องจากฝ่ายผลิตคอนเทนต์เริ่มกลับมาผลิตผลงานได้แล้วในบางภูมิภาค โดยกระแสเงินสดอิสระตลอดทั้งปี 2020 คือ +1,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับปี 2019 ที่ติดลบ 3,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ การที่ Netflix มีกระแสเงินสดอิสระเป็นบวกทำให้บริษัทไม่จำเป็นต้องพึ่งเงินจากภายนอกอีกต่อไป ซึ่งจะทำให้ Netflix หาทางคืนเงินสดให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นได้ นอกจากนี้ Netflix ระบุว่า ทางบริษัทตั้งใจที่จะนำเงินส่วนนี้ไปชำระหนี้ ซึ่งตั้งแต่ปี 2011 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีเงินสดอยู่ในมือราว 8,200 ล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าภายในปี 2021 รายได้ของบริษัทจะมาถึงจุดคุ้มทุน

Source