ประหยัดไว้ก่อน! Airbnb สำรวจพบคนไทย 65% ตั้งงบ “ท่องเที่ยว” ไม่เกิน 15,000 บาท

Airbnb เปิดผลสำรวจพฤติกรรม “ท่องเที่ยว” ของคนไทยปี 2564 เน้นโปรโมชัน ส่วนลด ราคาเป็นหลัก โดย 65% ตั้งงบท่องเที่ยวต่อทริปไม่เกิน 15,000 บาท ทริประยะสั้นเป็นที่นิยมมากกว่า ต้องการพักไม่เกิน 3 คืนต่อทริป นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ 47% วางแผนเดินทางกับครอบครัว สถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้ชิดธรรมชาติ-อากาศดีฮอตสุด คนต้องการไปเยือนมากกว่าเมืองใหญ่

Airbnb ร่วมกับบริษัทวิจัย YouGov สำรวจแนวโน้มการท่องเที่ยวของคนไทย โดยสำรวจเมื่อวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2564 พบพฤติกรรมนักเดินทางชาวไทย ดังนี้

1.ตั้งงบไม่เกิน 15,000 บาท

คนไทย 41% ตั้งงบเดินทางระหว่าง 5,001-15,000 บาทต่อทริป และ 24% ตั้งงบไม่เกิน 5,000 บาทต่อทริป สะท้อนภาพว่าคนไทยส่วนใหญ่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม Airbnb ไฮไลต์ด้วยว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามอายุเกิน 55 ปีมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายมากกว่า 50,000 บาทต่อทริป

การตั้งงบประมาณไม่สูงนักสอดคล้องกับปัจจัยการตัดสินใจของคนไทย โดยปัจจัยสำคัญที่สุดในการเลือกจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว ได้แก่ 1) โปรโมชันและส่วนลดของที่พัก 2) สถานการณ์ COVID-19 เช่น จำนวนผู้ติดเชื้อ 3) ค่าเดินทางที่สมเหตุสมผล เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโดยสารรถประจำทาง

2.ทริประยะสั้นไม่เกิน 3 คืน

คนไทยยังต้องการเดินทางระยะสั้น ประมาณ 60% ต้องการเดินทาง 2-3 คืน และกว่า 10% ต้องการเดินทาง 1 คืน

คนไทยต้องการไปเที่ยวทริประยะสั้นไม่เกิน 3 คืน
3.ไปกับครอบครัว

แม้ว่าช่วง COVID-19 จะทำให้คนไทยอยู่กับครอบครัวมากขึ้นอยู่แล้ว แต่ 47% ของผู้ตอบแบบสอบถามยังตอบว่าตนเองวางแผนท่องเที่ยวกับครอบครัว รองลงมาประมาณ 17% จะเดินทางกับคนรัก ขณะที่กลุ่มคนเดินทางคนเดียวและเดินทางกับกลุ่มเพื่อนมีสัดส่วน 13% เท่าๆ กัน

4.โหยหาธรรมชาติ

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 3 อันดับแรกที่คนไทยเลือกคือ 1) ใกล้ชิดธรรมชาติ 2) อากาศดี และ 3) บ้านเพื่อนหรือครอบครัวในต่างจังหวัด โดยจุดหมายปลายทางเมืองใหญ่ในไทยอยู่อันดับท้ายสุด

คนไทย 73% ยังตอบว่าตนมีความใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน สอดคล้องกับการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ธรรมชาติ

ที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ชิดธรรมชาติยังฮอตสุด (photo : Airbnb)
5.โซเชียลมีเดียสำคัญที่สุด

แรงบันดาลใจสำคัญต่อการท่องเที่ยวของคนไทย อันดับแรกคือ “โซเชียลมีเดีย” มีผู้ตอบแบบสอบถามข้อนี้ถึง 68% รองลงมาคือ ครอบครัวและเพื่อน ตามด้วย บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว เห็นได้ว่าการบอกปากต่อปากมีอิทธิพลสูงกับคนไทย

สำหรับ Airbnb ในช่วงปีที่ผ่านมาต้องปรับตัวกับสถานการณ์ COVID-19 เช่นกัน เนื่องจากการล็อกดาวน์ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้ลำบาก จึงมีการพัฒนาโปรแกรมใหม่ “Online Experiences” ต่อยอดจากโปรแกรม Experiences ที่เคยมี แต่จัดในรูปแบบออนไลน์ทดแทน เป็นช่องทางให้โฮสต์ที่พัก Airbnb หารายได้พยุงตัวไปก่อนในช่วงวิกฤต