จีนเริ่มทดสอบวัคซีน COVID-19 “ชนิดสูดดม” เด็กสามารถใช้ได้

Photo : Shutterstock
กลุ่มสื่อต่างประเทศรายงานว่า จีนอนุมัติการทดสอบทางคลินิกสำหรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 (Adenovirus Type 5 Vector) ชนิดสูดดม

วัคซีนดังกล่าวพัฒนาโดย CanSino Biologics ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนชั้นนำของจีน โดยมีลักษณะเชิงเทคนิคในการป้องกัน และการผลิตเหมือนกันกับวัคซีน COVID-19 ชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อของ บ.ที่ใช้อยู่ในขณะนี้ แต่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่สร้างละอองเพื่อการสูดดมเพิ่มเติม

อนุภาคของวัคซีนชนิดสูดดมจะเดินทางผ่านระบบทางเดินหายใจและปอด เพื่อกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เด็กเล็ก และผู้มีความอ่อนแอสามารถเข้าถึงวัคซีนได้

ศาสตราจารย์เจียง ชุนไหล ประจำมหาวิทยาลัยจี๋หลิน ให้ความเห็นว่า ก่อนหน้านี้ จีนเคยพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในช่องปาก ยังมีผลการศึกษาทางคลินิกที่จำกัด

ศาสตราจารย์เจียงระบุต่อไปว่า วัคซีนสำหรับสูดดมก็ไม่เหมาะกับการป้องกันไวรัสบางชนิด จึงจำเป็นต้องมีการทดสอบทางคลินิกเพิ่มเติมต่อไป

Source