สุดยอดแบรนด์ FMCG ยอดนิยมในไทย ปี 2021 โดย Kantar

Kantar จัดทำรายงาน Brand Footprint ปี 2021 โดยในประเทศไทยมีการสำรวจข้อมูลจาก 26 ล้านครัวเรือน แบ่งรางวัลแบรนด์ยอดนิยมเป็น 3 ประเภท ครอบคลุม 6 กลุ่มสินค้า ดังนี้

(หมายเหตุ: CRPs คือ Consumer Reach Points หรืออัตราการเข้าถึงผู้บริโภค)

“แบรนด์ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อมากที่สุด ปี 2021”

กลุ่มอาหาร – “มาม่า” – 170 ล้าน CRPs
กลุ่มเครื่องดื่ม – “เนสกาแฟ” – 135 ล้าน CRPs
กลุ่มผลิตภัณฑ์นม – “ดัชมิลล์” – 177 ล้าน CRPs
กลุ่มทำความสะอาดบ้าน – “ไฮยีน” – 112 ล้าน CRPs
กลุ่มของใช้ส่วนบุคคล – “คอลเกต” – 117 ล้าน CRPs
กลุ่มบิวตี้ – “การ์นิเย่” – 30 ล้าน CRPs

Highlights: ทุกแบรนด์เป็นแชมป์เก่าในกลุ่มสินค้าของตนเองต่อเนื่องจากปี 2020 ขณะที่กลุ่มบิวตี้นั้นเป็นครั้งแรกที่ Kantar จัดทำสำรวจ

“แบรนด์ดาวรุ่ง ผู้บริโภคเลือกซื้อเพิ่มขึ้นสูงสุด ปี 2021”

กลุ่มอาหาร – “อร่อยดี” –37 ล้าน CRPs (+9 ล้าน)
กลุ่มเครื่องดื่ม – “C-vitt” – 22 ล้าน CRPs (+11 ล้าน)
กลุ่มผลิตภัณฑ์นม – “ดีมอลต์” – 27 ล้าน CRPs (+6 ล้าน)
กลุ่มทำความสะอาดบ้าน – “โอโม” – 68 ล้าน CRPs (+4 ล้าน)
กลุ่มของใช้ส่วนบุคคล – “เบนเนตต์” – 37 ล้าน CRPs (+6 ล้าน)
กลุ่มบิวตี้ – “นีเวีย” – 15 ล้าน CRPs (+1 ล้าน)

Highlights: แบรนด์ C-vitt เคยติดโผแบรนด์ “ม้ามืด” เมื่อปี 2020 เห็นได้ว่าเป็นสินค้าที่กำลังมาแรงอย่างต่อเนื่อง

“แบรนด์ ‘ม้ามืด’ แห่งปี 2021”

  • “มรกต” – 70 ล้าน CRPs
    เข้าถึงผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 5 ล้าน CRPs เป็นแบรนด์เบอร์ 1 ในกลุ่มน้ำมันพืช ได้อานิสงส์หลักจากการทำอาหารทานเองที่บ้าน
  • “วิตอะเดย์” – 3 ล้าน CRPs
    เบอร์ 1 ในกลุ่มสินค้าน้ำดื่มเพิ่มวิตามิน ได้อานสิงส์จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ต้องการน้ำดื่มที่เสริมภูมิคุ้มกันให้ตนเอง
  • “ช้อปปี้” – 8 ล้าน CRPs
    เบอร์ 1 ในกลุ่มอีคอมเมิร์ซ มีการเข้าถึงเพิ่มถึง 4 ล้าน CRPs ในปีเดียว