“สาวออฟฟิศที่รัก”

ในธุรกิจคลินิกความงาม ตลาดใหญ่ที่เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุดคือ ”กลุ่มวัยทำงาน” เพราะมีกำลังซื้อ และเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับรูปร่าง หน้าตา และความงามของผิวพรรณ โดยเฉพาะขาวใส และเมื่อกลุ่มนี้มีอายุมากขึ้น จะมีปัญหาผิวอื่นตามมาคือริ้วรอย ทำให้คลินิกเหล่านี้ต่อยอดธุรกิจได้ไม่สิ้นสุด และที่สำคัญกลุ่มนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่น ดังนั้นตลาดนี้แบรนด์ส่วนใหญ่จึงมุ่งทำตลาดกับลูกค้ากลุ่มนี้มากที่สุด

จากผลสำรวจของเดนท์สุเมื่อปี 2553 ในกลุ่มผู้หญิงอายุ 15-40 ปี ทั่วประเทศ พบว่ากลุ่มที่เป็นลูกค้าหลักคืออายุ 26-30 ปี 70% เป็นพนักงานบริษัท ส่วนใหญ่มีรายได้ 15,000-20,000 บาท 82% ไม่เปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่น ซึ่งกลุ่มผู้ตอบส่วนใหญ่ เมื่อใช้ที่คลินิกใดแล้ว มักใช้ที่เดิม ไม่ค่อยเปลี่ยน เพราะต้องรักษาต่อเนื่อง และไม่แน่ใจว่าย้ายไปที่ใหม่แล้วจะได้รับความพอใจในการรักษาหรือไม่ การเปลี่ยนแบรนด์นั้นเหตุผลหลักคือคุณภาพของยาและการรักษา ส่วนการเลือกใช้แบรนด์ใดนั้นเหตุผลหลักคือความน่าเชื่อถือของแพทย์ คลินิก มีสาขามากเดินทางสะดวก และมีคนแนะนำ

อาชีพ
พนักงานบริษัท 69%
ธุรกิจส่วนตัว 18%
ข้าราชการ 11%
แม่บ้าน 2%
อายุ
15-19 ปี 1%
20-25 ปี 21%
26-30 ปี 39%
31-35 ปี 26%
36-40 ปี 13%
รายได้
15,000-20,000 บาท 74%
20,001-25,000 บาท 11%
25,001-30,000 บาท 7%
30,001-35,000 บาท 5%
35,001-40,000 บาท 3%
Brand Switching (การเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่น)
ไม่เคยเปลี่ยน 82%
เคยเปลี่ยน 18%
เหตุผลในการเลือกใช้บริการคลินิกความงาม
1. ความน่าเชื่อถือของแพทย์ 25%
2.สาขาใกล้บ้าน 22%
3.เพื่อน/ญาติแนะนำ 12%
4.เทคโนโลยี เลเซอร์ทันสมัย 10%
5.ความเชื่อมั่นในชื่อเสียงคลินิก 8%
6.ราคาไม่แพง 4%
7.แพทย์เอาใจใส่/บริการดี 4%
8.ภาพลักษณ์ทันสมัย 4%
9.พนักงานบริการดี 2%
10.อื่น ๆ 10%
Top of Mind Brand
1.วุฒิ-ศักดิ์ 31%
2.นิติพล คลินิก 29%
3.พรเกษม คลินิก 17%
4.ราชเทวี คลินิก 14%
5.แพน คลินิก 1%
6.เมดิแคร์ 2%
7.รมย์รวินท์ 3%
8.อื่น ๆ 3%