รัฐทำให้เกิดคอขวด ร้านอาหารเชนใหญ่ทำเดลิเวอรี่ได้ดี บริหารค่า GP ได้ดี แต่โดนสั่งปิด