ผู้เชี่ยวชาญโรคอัลไซเมอร์ ร้อง ‘WHO’ เร่งวิจัยกรณีโควิดอาจกระตุ้นให้ ‘ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม’ เพิ่มขึ้น

Photo : Shutterstock
ดูเหมือนว่า COVID-19 ไม่ได้แค่คร่าชีวิตและทำลายปอด เพราะ Alzheimers’s Disease International กำลังเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกและรัฐบาลต่าง ๆ ทั่วโลก เร่งดำเนินการวิจัยอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก COVID-19 ต่ออัตราภาวะสมองเสื่อมที่เพิ่มขึ้น

องค์กรดังกล่าวระบุว่า การระบาดใหญ่อาจทำให้ จำนวนผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว เนื่องจากงานวิจัยบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สามารถเพิ่มโอกาสที่บุคคลจะเป็นโรคสมองเสื่อมและทำให้อาการของโรคสมองเสื่อมปรากฏขึ้นเร็วขึ้น

ในระยะสั้น อัตราภาวะสมองเสื่อมอาจลดลงชั่วคราว อันเป็นผลจากจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคสมองเสื่อมเนื่องจากติดเชื้อ COVID-19 เป็นจำนวนมาก โดยระหว่าง 25-45% ของผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ทั้งหมดคาดว่าเป็นผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อม แต่ในระยะยาว จำนวนผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอาจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากผลกระทบทางระบบประสาทของ COVID-19

นับตั้งแต่ COVID-19 เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีนในช่วงปลายปี 2019 มีรายงานผู้ป่วยมากกว่า 217 ล้านรายและตรวจพบมากกว่า 18 ล้านคนในช่วง 28 วันที่ผ่านมา ขณะที่จำนวนผู้ป่วยโควิดจริงทั่วโลกมีแนวโน้มสูงกว่าที่รายงาน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขาดการทดสอบเพื่อค้นหาการติดเชื้อและความสามารถในการรายงานกรณีต่าง ๆ ไม่เพียงพอ

ภาวะสมองเสื่อมโดยทั่วไปหมายถึงความเสื่อมในสมองที่ทำให้ความจำ ความคิด พฤติกรรมและอารมณ์บกพร่อง โรคอัลไซเมอร์เป็นภาวะสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด และขณะนี้ยังไม่มีวิธีรักษาโรคสมองเสื่อม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะสมองเสื่อมหลายคนทั่วโลกกังวลอย่างจริงจังเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างภาวะสมองเสื่อมกับอาการทางระบบประสาทของ COVID-19

Photo : Shutterstock

ดร. Alireza Atri, นักประสาทวิทยาความรู้ความเข้าใจ กล่าวว่า จำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทระยะยาว อาทิ อาการ เช่น สูญเสียรสชาติและกลิ่น ตลอดจนปัญหาด้านสมาธิ ความจำ และความคิด โดย Atri อธิบายเพิ่มว่า COVID-19 สามารถทำลายและจับตัวเป็นก้อนเส้นเลือดขนาดเล็กในสมอง ทำร้ายภูมิคุ้มกันของร่างกาย และทำให้เกิดการอักเสบได้

“โควิดเข้าถึงสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสมองของคุณได้ง่ายขึ้น และทำให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาท เช่น ภาวะสมองเสื่อม ปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้” ดร. Alireza Atri กล่าว

องค์การอนามัยโลกประเมินว่าทั่วโลกมีคนประมาณ 50 ล้านคนที่มีภาวะสมองเสื่อม โดยมีผู้ป่วยรายใหม่เกือบ 10 ล้านคนทุกปี แม้กระทั่งก่อนเกิด COVID-19 การคาดการณ์แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอาจเพิ่มขึ้นจาก 55 ล้าน เป็น 78 ล้านคน ภายในปี 2573 ตามข้อมูลของ ADI ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาวะสมองเสื่อม รวมถึงค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่าย อาจเพิ่มขึ้นเป็น 2.8 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี

Source