“KBank” รับรางวัลใหญ่แห่งปี “องค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต” ธนาคารแรกของไทยที่คว้ารางวัลนี้จาก IDC Future Enterprise Award 2021


ในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของวงการเงินธนาคาร ทั้งสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว การถูกดิสรัปชั่นโดยเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้ธนาคารต้องปรับตัวอย่างมาก เช่นเดียวกับธนาคารกสิกรไทยหรือ KBank ที่มีการปรับตัวไปสู่โลกของดิจิทัลมาตลอด โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาสร้างนวัตกรรมทางการเงินให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จนเติบโตและสามารถครองใจลูกค้าได้อย่างเหนียวแน่น

ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทย คว้า 4 รางวัลใหญ่จากเวทีระดับโลก IDC Future Enterprise Award 2021 เป็นธนาคารแห่งแรกของไทยที่ได้รับรางวัล “Future Enterprise of the Year” ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศไทย รวมถึงยังกวาดรางวัล “Best in Future of Digital Infrastructure Thailand” และ “Best in Future of Industry Ecosystem Thailand” มาครอง

ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ทำให้ธนาคารต้องเร่งปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับองค์กรในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตและธุรกิจของลูกค้า (To Empower Every Customer’s Life and Business) โดยใช้กลยุทธ์ “K-Strategy” ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และเพิ่มศักยภาพทั้งด้านเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ บริการ ตลอดจนบุคลากร ตอกย้ำบทบาทของธนาคารกสิกรไทยในฐานะกลไกหลักผู้ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งพิสูจน์ความสำเร็จในเรื่องนี้ได้จากการที่ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารแห่งแรกในไทยที่ได้รับสำหรับรางวัล “Future Enterprise of the Year” ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศไทย โดยได้รับยกย่องให้เป็น “องค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต” จากยุทธศาสตร์องค์กรที่มุ่งเป้าสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability)

IDC Future Enterprise Award เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดย International Data Corporation (IDC) บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลและวิจัยทางเทคโนโลยีระดับโลก ผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อมอบให้กับองค์กรที่มีศักยภาพยอดเยี่ยมในการพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์ “Digital Transformation” ซึ่งเป็นโจทย์สำคัญในการก้าวสู่โลกยุคใหม่ โลกที่ต้องตอบโจทย์ใหม่ๆ ของลูกค้า มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวโดยใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยปี 2021 นี้ ธนาคารกสิกรไทยคว้ารางวัลจากเวที IDC มาได้ถึง 4 รางวัล ได้แก่ รางวัล Future Enterprise of the Year ประจำปี 2021 จำนวน 2 รางวัล ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและไทย

จุดเด่นของ KBank ที่ทำให้ชนะรางวัลนี้ คือยุทธศาสตร์ “K-Strategy” ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และยกระดับขีดความสามารถขององค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ใช้ในทุกด้านทั้งผลิตภัณฑ์ บริการ บุคลากร ทำให้สามารถตอบโจทย์การการใช้ชีวิตและดำเนินธุรกิจของลูกค้าได้ รวมถึงช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับธนาคาร สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจ และสังคม


รางวัล Best in Future of Digital Infrastructure : Thailand

KBank ได้รับรางวัลนี้จากการเสริมศักยภาพเทคโนโลยีเชื่อมโยงระหว่างในประเทศกับต่างประเทศ สร้างประสบการณ์ไร้รอยต่อให้กับลูกค้าด้วย “ฟีเจอร์โอนเงินต่างประเทศในแอปพลิเคชัน K PLUS” ปัจจุบันสามารถโอนได้ 14 สกุลเงิน ครอบคลุม 32 ประเทศทั่วโลก ชูจุดเด่น สะดวก ถูก เร็ว ทำธุรกรรมได้แบบเรียลไทม์ ปลายทางรับเงินเต็มจำนวน ตอบโจทย์พฤติกรรมลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ทั้งครอบครัว ศึกษาต่อต่างประเทศ ช้อปปิ้ง นักท่องเที่ยว เป็นต้น

และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์และบริการในการสร้างเสริมให้ลูกค้าเข้าถึงบริการการเงินได้ง่ายขึ้นด้วย “เทคโนโลยีพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัล” ซึ่งทำได้ทั้งใน K-ID Platform และจุดบริการยืนยันตัวตน (K CHECK ID) ลูกค้าไม่ต้องเดินทางไปที่สาขา สามารถใช้บริการธนาคารได้สะดวกรวดเร็ว

รางวัล Best in Future of Industry Ecosystem : Thailand


ความโดดเด่นของ KBank อยู่ที่การเชื่อมต่อระหว่างแพลตฟอร์มแอปฯ K PLUS กับพันธมิตรทางธุรกิจ ประกอบด้วย 2 บริการ คือ “Grab Pay Wallet (Powered by KBank)” ร่วมมือกับ Grab เพื่อเชื่อมโยงผู้คนในระบบนิเวศ (ecosystem) ได้แก่ ลูกค้าที่ใช้บริการ ไรเดอร์ผู้ขับ ร้านค้า และตัวแทนของ Grab ได้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน ลูกค้าสามารถจ่ายค่าบริการ Grab ได้อย่างสะดวกสบาย โดยไม่ต้องใช้เงินสดและบัตรเครดิต และอีกหนึ่งบริการคือ “การเชื่อมต่อแอปฯ K PLUS เข้ากับแอปฯ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ” ทำให้สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

4 รางวัลใหญ่บนเวทีระดับโลก IDC Future Enterprise Awards ที่ KBank ได้รับเป็นเครื่องการันตีให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่จัดเจน ทำให้สามารถตอบสนองลูกค้าและธุรกิจในยุคดิจิทัล และเป็นพลังขับเคลื่อนให้ KBank ก้าวสู่การเป็นสถาบันการเงินในระดับภูมิภาคได้สำเร็จตามเป้าหมาย