ดีแทคอาสาเป็นล่ามเขยฝรั่งอีสาน

ดีแทคเปิดบริการใหม่ “*1021 ใจดีแปลให้ เวอร์ชั่นภาษาอีสาน” เจาะกลุ่มครอบครัวเขยฝรั่งอีสาน และชาวอีสานให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ ต่อยอดซิมม่วนซื่นทั้งปี เพื่อคนอีสานที่เปิดตัวไปแล้ว

การเปิดบริการใจดีแปลให้ภาษาอีสาน มาจากฐานข้อมูลของประชากรในพื้นที่จำนวนมากที่เป็นครอบครัวเขยฝรั่ง และกลยุทธ์นี้บริการนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะสร้างความสนใจให้ลูกค้าหันมาใช้ซิมม่วนซื่นทั้งปี รวมทั้งผูกมัดใจลูกค้าให้อยู่กับระบบ

โดยให้บริการแปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย, ภาษาอีสานเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาอีสาน เพื่อการสนทนาในชีวิตประจำวันตลอด

บริการใจดีแปลภาษา เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบันยังมีลูกค้าใช้บริการประมาณ 15,000 รายต่อเดือน และเป็นอีกบริการหนึ่งที่สร้างความแตกต่างเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่น

ก่อนหน้านี้แฮปปี้เปิดตัว “ซิมม่วนซื่นทั้งปี” ลูกค้าโทรหากันฟรี 5 เทศกาลวันหยุดเทศกาลละ 100 นาที คือวันสงกรานต์ 13-15 เม.ย. 54 วันแรงงาน 1-3 พ.ค. 54 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 15-17 ก.ค. 54 วันแม่ 12-14 ส.ค. 54 และวันพ่อ 3-5 ธ.ค. 54