เปลี่ยนชื่อแล้วลืม “ชินวัตร”ได้จริงหรือ?


by admin
04-04-2011 00:00:00

บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกาศเปลี่ยนโลโก้ใหม่ จากสัญลักษณ์ลูกโลกเดิมที่ใช้มากว่า 20 ปี มาเป็นสัญลักษณ์”รอยยิ้ม” และมีคำว่า “INTOUCH” และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ใช้ในระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Trade Name) จากชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม SHIN เป็นชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่ INTUCH

สำหรับเหตุผลการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ชินคอร์ประบุว่าธุรกิจของบริษัทได้ข้ามจากกลุ่มธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคมสู่การเป็นธุรกิจที่หลากหลาย จากที่ให้ความสำคัญเทคโนโลยี เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างสรรค์ความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยสัญลักษณ์รอยยิ้มเป็นแนวคิดหลักบอกเรื่องการของติดต่อสื่อสาร และยังสะท้อนความเป็นมิตรใกล้ชิดและสัมผัสได้ง่ายขึ้น ส่วนสีเขียวเป็นโทนสดใส ดูอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหวัง สะท้อนถึงการมองโลกในแง่ ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกที่เปี่ยมพลัง นอกจากนี้ INTOUCH ที่อ่านออกเสียงเป็นภาษาไทยว่า "อินทัช" มีความหมาย ว่า “เกิดในความยิ่งใหญ่" โดยมีที่ปรึกษาในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือ”อินเตอร์แบรนด์”ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ จากอังกฤษ

บริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งปี 2526 โดยพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เดิมชื่อบริษัทชินวัตร คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส แอนด์อินเวสเมนท์ จำกั ด เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทชิวัตรคอมพิวเตอร์ จำกัด ในปี 2533 และปี 2544 เปลี่ยนเป็นชื่อบริษัทชิน คอร์อปเรชั่น จำกัด เมื่อพ.ต.ท.ทักษิณ เล่นการเมืองและเป็นนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ในปี 2551 กลุ่มชินคอร์ป ยังได้เปลี่ยนชื่อบริษัทในเครือ คือชินแซทเทลไลท์ เป็นบริษัทไทยคม เพื่อให้ชื่อบริษัทเลิกเกี่ยวโยงกับอดีตนายกรัฐมนตรี

สำหรับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดนี้ แม้จะมีการแจ้งว่าเป็นการเปลี่ยนโลโก้และชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ แต่ INTOUCH ได้ถูกใช้ในกระบวนการสื่อสาร และเป็นชื่อองค์กรใหม่ โดยยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อบริษัท เพื่อสร้างแบรนด์ INTOUCH ให้เป็นที่จดจำแทนชื่อชินคอร์ปอเรชั่น เพื่อไปสู่เป้าหมายให้สาธารณชนเลิกเชื่อมโยงบริษัทกับการเมือง ตามเป้าหมายที่”เทมาเส็ก” ผู้ถือหุ้นใหญ่จากสิงค์โปร์วางไว้

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter