เช็กอิมเมจแบรนด์ด้วยตุ๊กตา

แบรนด์ “Apple” ที่สะท้อนผ่านตุ๊กตาบนเว็บไซต์ของ brandtoys.com แสดงให้เห็นถึงความสร้างสรรค์ ความแตกต่างและเป็นที่ปรารถนา ขณะที่ “BlackBerry” 2 ความรู้สึกแรกเหมือนกัน ต่างกันข้อที่ 3 ที่บีบีเป็นแบรนด์ที่ดูมุ่งมั่น แน่วแน่

ในเว็บนี้ยังแสดงถึงแบรนด์ที่ผู้บริโภครู้สึกต่างกันเมื่ออยู่คนละประเทศ เช่นแบรนด์ “Pepsi” ที่ญี่ปุ่น มีความสนุกสนาน ขี้เล่น เป็นมิตร คล้าย “Pepsi” ในไทย แต่ที่ไทยมีความสร้างสรรค์มาเสริมด้วย

นี่คือการสะท้อนภาพลักษณ์แบรนด์แบบจับต้องได้ และทำให้การเช็กภาพลักษณ์แบรนด์ไม่น่าเบื่อ ด้วยการเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆ และสนุกกว่าเดิมจากที่ต้องอ่านผลที่เต็มไปด้วยตัวเลข และกราฟิกแบบเดิมๆ เท่านั้น

นี่คือความสร้างสรรค์ของเอเยนซี่ JWT ที่แปลงผลวิจัยเชิง Quantitative เกี่ยวกับความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ทั่วโลกทั้งหมด 3,000 แบรนด์ 23 ประเทศ มาสะท้อนผ่านตุ๊กตาที่มีทั้งรูปสัตว์ หมีน้อย ลิงซน และสัตว์ประหลาด นอกจากนี้คนทั่วไปก็สามารถลงทะเบียนเข้าเว็บนี้และสร้างสรรค์ตุ๊กตาที่ JWT เรียกว่า Virtual Toy จะเป็นตุ๊กตาที่เป็นชื่อของตัวเอง หรือชื่อแบรนด์ในความรู้สึกก็ได้ ด้วยการคลิกความรู้สึกต่างๆ ที่มีให้เลือกแล้วผลจะออกไปยังสีสันตัวคาแรกเตอร์ แววตา คิ้ว ผม เครื่องประดับ และรูปร่างของตุ๊กตานั้นๆ แน่นอนมีการแชร์ลงบนโซเชี่ยลมีเดียได้อีกด้วย