รัฐบาลเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ 3.78 ล้านคน มาเลเซีย อินเดีย มาไทยมากสุด

ภาพจาก Shutterstock

รัฐบาลไทยเปิดเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินับตั้งแต่ต้นปี 2565 จนถึง 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากถึง 3.78 ล้านคน ขณะเดียวกันก็เตรียมออกมาตรการส่งเสริมเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ไทย ส่งผลต่อรายได้เข้าประเทศมากขึ้น

สำนักข่าว Reuters รายงานข่าวโดยอ้างอิงคำพูดของนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ได้เปิดเผยจำนวนนักท่องเที่ยวของไทยนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 จนถึงวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วถึง 176,000 ล้านบาท ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวนั้นอยู่ที่ 3.78 ล้านคน

ถ้าหากแยกย่อยจำนวนนักท่องเที่ยวออกมาแล้วนั้น นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียได้เดินทางมาที่ไทยเป็นจำนวนมากที่สุด รองลงมาคืออินเดีย และสิงคโปร์ ตามลำดับ

โดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 นี้มีพระเอกหลักในไตรมาสนี้คือภาคการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างมาก แม้ว่า GDP ของไทยจะเติบโตอยู่ที่ 2.5% ก็ตาม

ขณะเดียวกันรัฐบาลเองเตรียมออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทย โดยในเดือนตุลาคมนี้ได้เตรียมขยายระยะเวลาวีซ่า On Arrival ให้กับนักท่องเที่ยวจากอินเดีย จีน ซาอุดีอาระเบีย เพิ่มเป็น 30 วัน จากเดิมอยู่ที่ 15 วัน ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในไตรมาส 4 ได้

คาดการณ์ล่าสุดจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มองว่ามาตรการผ่อนคลายของการแพร่ระบาดโควิด-19 นั้นจะทำให้ไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวในปีนี้จะอยู่ที่ 9.5 ล้านคน