อมรินทร์ฯ ลงทุนในบริษัทเจ้าของเว็บไซต์ Dek-d สัดส่วน 51% มูลค่า 204 ล้านบาท

อมรินทร์ฯ เจ้าของสื่อหลากหลายรูปแบบ ล่าสุดได้ประกาศการเข้าลงทุนในบริษัทเจ้าของเว็บไซต์ Dek-d.com ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และธุรกิจคอนเทนต์ ด้วยเม็ดเงิน 204 ล้านบาท แลกกับการถือหุ้นในสัดส่วน 51% 

บมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง (AMARIN) ได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการเข้าลงทุนใน บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (DDI) ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ Dek-d.com ซึ่งทาง AMARIN จะลงทุนในสัดส่วน 51% มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 204 ล้านบาท โดยผ่านบริษัทลูก

การเข้าลงทุนใน DDI ของ AMARIN จะแบ่งเป็น 2 ครั้งด้วยกัน ซึ่งการลงทุนครั้งที่ 1 จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ โดยบริษัทจะลงทุนในสัดส่วน 25.1% ขณะที่ครั้งที่ 2 จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2023 ซึ่งบริษัทจะลงทุนในสัดส่วนที่เหลืออีก 25.9%

โดยคณะกรรมการบริษัท AMARIN มองว่าการเข้าลงทุนใน DDI จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทเนื่องจาก DDI มีประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และธุรกิจคอนเทนต์ รวมถึงมีฐานลูกค้าที่ชัดเจน ซึ่งจะสามารถนำมาต่อยอดกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้เป็นอย่างดี

สำหรับผลการดำเนินงานของ DDI นั้นในปี 2020 บริษัทมีรายได้รวม 154 ล้านบาท มีกำไรเบ็ดเสร็จ 6.29 ล้าบาท ขณะที่ปี 2021 ที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวม 191.59 ล้านบาท มีกำไรเบ็ดเสร็จทั้งสิ้น 2 แสนบาท