“แคนาดา” รับผู้อพยพปีละ 5 แสนคน แก้ปัญหาแรงงานขาด สายสุขภาพ-ก่อสร้างต้องการด่วน

Photo : Shutterstock
อยากย้ายประเทศเช็กคุณสมบัติได้เลย! “แคนาดา” วางแผนรับผู้อพยพย้ายประเทศต่อเนื่องระหว่างปี 2023-2025 สูงสุดปีละ 500,000 คน แก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน ตำแหน่งงานว่างกว่า 1 ล้านตำแหน่ง โดยสายงานที่ขาดแคลนมากที่สุดคืองานสาธารณสุขและงานก่อสร้าง

Sean Fraser รัฐมนตรีกระทรวงผู้อพยพเข้าเมือง เปิดเผยนโยบายใหม่ของรัฐบาลแคนาดาที่ต้องการรับผู้อพยพเข้ามาเป็นผู้อาศัยอยู่ถาวร (Permanent Residents) มากขึ้น โดยเน้นรับผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์ที่ประเทศต้องการ นอกจากนี้ จะเปิดรับสมาชิกครอบครัวของผู้อพยพและกลุ่มผู้ลี้ภัยมากขึ้นด้วย

แผนใหม่นี้จะเปิดรับผู้อพยพ 465,000 คนภายในปี 2023 และเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันได ในปี 2025 คาดจะเปิดรับ 500,000 คน ถือว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาก ถ้าเทียบกับปี 2021 ที่แคนาดารับผู้อยู่อาศัยถาวรเป็นจำนวน 405,000 คน

ตามแผนใหม่ที่จะเปิดรับ ส่วนใหญ่แล้วจะรับกลุ่ม “ผู้อพยพเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ” เพราะต้องการให้มาเติมเต็มแรงงานที่ขาดแคลนอยู่กว่า 1 ล้านตำแหน่งขณะนี้ และรัฐบาลแคนาดามองว่าถ้าหากไม่รับผู้อพยพมากกว่านี้ ก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้เร็วขึ้น

ใน 1 ล้านตำแหน่งที่ขาดแคลนแรงงานอยู่นั้นกระจายกันไปในหลายภาคอุตสาหกรรม แต่กลุ่มที่ขาดแคลนมากที่สุดและแคนาดาจะเร่งเปิดรับคือสายงานสาธารณสุข รวมถึงสายงานก่อสร้างด้วย ปัจจุบันแคนาดาประสบปัญหาที่อยู่อาศัยมีไม่เพียงพอเพราะก่อสร้างไม่ทันความต้องการ

ผู้อพยพถือเป็นส่วนสำคัญในการเติมแรงงานในระบบของแคนาดา เพราะตั้งแต่ทศวรรษ 2010s เป็นต้นมา ผู้อพยพคิดเป็นสัดส่วนถึง 84% ของกลุ่มแรงงานในประเทศ

อย่างไรก็ตาม อีกปัญหาหนึ่งที่แคนาดาจะพยายามเข้าจัดการในแผนรับผู้อพยพใหม่นี้ คือ “การใช้ประโยชน์จากแรงงานมีทักษะให้เต็มศักยภาพ” เพราะที่ผ่านมาผู้อพยพที่มีการศึกษาถึงระดับปริญญาตรีขึ้นไป กลับมีเพียง 38% ที่ได้ทำงานในตำแหน่งที่ต้องการใบปริญญา ที่เหลือยอมลดระดับลงมาทำงานแรงงานทั่วไปเพื่อ ‘ขอให้ได้ข้ามพรมแดนมาก่อน’ ซึ่งถือว่าเป็นการสูญเสียศักยภาพที่ควรจะมีต่อระบบเศรษฐกิจ

นอกจากแผนรับผู้อพยพที่มีทักษะตรงความต้องการแล้ว แคนาดาจะเปิดโควตาให้สมาชิกครอบครัวของผู้อพยพเข้ามาด้วย ตลอดจนกลุ่มผู้ลี้ภัยสงคราม โดยมีเป้าหมายรับคนกลุ่มนี้ 76,000 คนในปี 2023 และ 73,000 คนในปี 2025

ทั้งนี้ แคนาดาถือเป็นประเทศที่รับผู้ลี้ภัยสูงมาก 1 ใน 3 ของผู้ลี้ภัยสงครามทั่วโลกได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งในแคนาดานี้เอง ตัวอย่างเช่น ชาวอัฟกานิสถานกว่า 40,000 คนจะได้รับอนุญาตเสร็จสิ้นให้อาศัยในแคนาดาได้ภายในปีหน้า

ที่มา: The Economic Times, Financial Post