เจ มาร์ท เข้าถือหุ้นสุกี้ตี๋น้อย สัดส่วน 30% มีแผนนำบริษัทเข้าตลาดหุ้นด้วย

ภาพจาก Shutterstock

เจ มาร์ท ซึ่งเราได้ยินจากร้านขายโทรศัพท์มือถือชื่อดัง และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น ล่าสุดบริษัทได้เข้าซื้อหุ้น 30% ของร้านสุกี้ชื่อดัง “สุกี้ตี๋น้อย” ในสัดส่วน 30% โดยจะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 1,200 ล้านบาท นอกจากนี้ร้านสุกี้รายดังกล่าวยังเตรียมเข้าตลาดหุ้นอีกด้วย

บมจ. เจ มาร์ท (JMART) ได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ทางบริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (BNN) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของร้านสุกี้ชื่อดัง “สุกี้ตี๋น้อย” ในสัดส่วน 30% โดยจะใช้เงินลงทุนไม่เกิน 1,200 ล้านบาท

โดยทาง JMART จะซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 15% รวมถึงทางบริษัทแม่ของร้านสุกี้ตี๋น้อยนั้นจะออกหุ้นเพิ่มทุนอีก 15%

ทาง JMART เล็งเห็นว่าธุรกิจร้านอาหารของ BNN เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ และมีโอกาสในการเติบโตสูงภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน จึงมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม รวมถึงการเข้าซื้อหุ้นใน BNN จะทำให้บริษัทได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจ และก่อให้เกิดการผนึกกำลังที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ

โดยคาดว่าธุรกรรมในการซื้อหุ้นของ BNN นั้นจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ของปีนี้ นอกจากนี้ในรายงานของ JMART ที่แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ยังชี้ว่า BNN เองยังมีแผนที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหุ้นอีกด้วย

ปัจจุบันสุกี้ตี๋น้อยมีสาขาอยู่ทั้งสิ้น 42 สาขา โดยในปี 2020 นั้น BNN มีรายได้ 1,223 ล้านบาท กำไรสุทธิ 140.29 ล้านบาท ขณะที่ปี 2021 มีรายได้ 1,572 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 147 ล้านบาท