Grab ใช้มาตรการรัดเข็มขัดต่อเนื่อง ลดค่าใช้จ่ายไม่จำเป็น CEO ชี้ช่วยทำให้บริษัทแกร่งขึ้น

ภาพจาก Shutterstock

สำนักข่าว Reuters รายงานข่าวโดยอ้างอิงจาก Memo ภายในบริษัทและยืนยันโดยตัวแทนของบริษัทว่า Grab ผู้ให้บริการส่งอาหารรวมถึงบริการอื่นๆ เตรียมที่จะใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายมากกว่าเดิม แม้ว่าผลประกอบการในไตรมาส 3 ที่ผ่านมาจะขาดทุนลดลงแล้วก็ตาม

มาตรการที่ Grab จะควบคุมค่าใช้จ่ายที่ Reuters รายงานนั้นไม่ว่าจะเป็นการชะลอรับพนักงานใหม่ ขณะที่พนักงานระดับอาวุโสนั้นก็จะไม่มีการขึ้นเงินเดือน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงอีก 20% จากคำแนะนำก่อนหน้านี้ หลังจากในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ใช้มาตรการรัดเข็มขัดไปบ้างแล้ว

ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาประธานฝ่ายปฏิบัติการของ Grab ได้ให้สัมภาษณ์ว่าบริษัทจะไม่มีการปลดพนักงานจำนวนมากเหมือนกับบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ เนื่องจากบริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรไปแล้ว รวมถึงมีการสำรองเงินทุนไปบ้างแล้ว

ขณะที่ในรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ที่ผ่านมา บริษัทได้ชะลอการจ่ายเงินจูงใจให้กับลูกค้าทั่วไป และเน้นไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีความภักดี ซึ่งมีธุรกรรมที่สูงกว่าลูกค้าทั่วไป

ขณะที่ Grab ต้องใช้มาตรการรัดเข็มขัดต่อเนื่องนั้นมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เป็นใจ แม้ว่าบริษัทจะคาดการณ์รายได้ของบริษัทในปีนี้จะมากกว่าในไตรมาส 2 ที่คาดไว้ก็ตาม โดยใน Memo ดังกล่าวนั้น Anthony Ton ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ของ Grab ได้กล่าวว่า เศรษฐกิจในอาเซียนนั้นไม่รอดพ้นผลจากการขึ้นดอกเบี้ย เงินเฟ้อ รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลงหลังจากนี้

อย่างไรก็ดี CEO ของ Grab เองได้ชี้ว่าการงัดมาตรการรัดเข็มขัดนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย แต่สิ่งที่ทำอยู่จะช่วยทำให้บริษัทนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นในช่วงที่บริษัทเร่งในการเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างกำไรที่รวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ในปี 2023 ที่จะถึงนี้เขายังแนะนำให้พนักงานนั้นเตรียมพร้อมและรอบคอบในการใช้จ่าย