Volkswagen วางแผนเร่งเปลี่ยนผ่านการผลิตสู่รถยนต์ไฟฟ้าให้ได้เต็มรูปแบบภายใน 5 ปี

ภาพจาก Shutterstock

Volkswagen ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของยุโรป ได้วางแผนที่จะเปลี่ยนผ่านการผลิตจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันไปยังรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้เต็มรูปแบบภายใน 5 ปี รวมถึงลงทุนในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ของรถยนต์ หลังจากบริษัทได้เสนอแผนการลงทุนดังกล่าวให้กับบอร์ดของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยผู้บริหารของบริษัทได้หารือถึงการเปลี่ยนผ่านไปยังรถยนต์ไฟฟ้า โรงงานที่จะนำมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ไปจนถึงวิธีการแก้ไขซอฟต์แวร์ของรถยนต์ที่ยังมีปัญหาเรื่องความล่าช้าและยังใช้ต้นทุนมากเกินไป

ปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์จากเยอรมันรายนี้มีแบรนด์รถยนต์ในระดับพรีเมียมตั้งแต่ Audi และ Porsche ไปจนถึงรถยนต์ที่จับกลุ่มตลาดทั่วไปหลากหลายแบรนด์ อย่างเช่น Volkswagen หรือ Skoda ซึ่งหลายแบรนด์เองก็เริ่มลงมาลุยตลาดรถยนต์ไฟฟ้าจริงจังยิ่งขึ้น

ในปี 2022 ที่ผ่านมา Volkswagen นั้นมีส่วนแบ่งในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าราวๆ 22.4% แม้ว่าบริษัทจะต้องแข่งขันกับผู้ผลิตหลายรายไล่ตั้งแต่คู่แข่งในเยอรมันอย่าง BMW ไปจนถึงผู้ผลิตในยุโรปอย่าง Stellantis ผู้ผลิตจากสหรัฐอเมริกาอย่าง Tesla ไปจนถึงผู้ผลิตจากจีนหลายแบรนด์ที่กำลังบุกตลาดยุโรปด้วยเช่นกัน

ก่อนหน้านี้ไม่นานผู้บริหารของบริษัทได้ให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางการผลิตรถยนต์ทั่วไปว่าจะไม่หันไปใช้เชื้อเพลิงอย่างไฮโดรเจนอย่างเด็ดขาดภายในช่วง 10 ปีนี้ เนื่องจากเรื่องของขนาดของถังเชื้อเพลิง แต่มีความเป็นไปได้สำหรับรถบรรทุกต่างๆ ซึ่งบริษัทมีแบรนด์ในมือหลายยี่ห้อเช่นกัน

อย่างไรก็ดีบริษัทไม่ได้ให้รายละเอียดในแผนการนี้แต่อย่างใด จนกว่าจะถึงเดือนมีนาคมซึ่งจะมีการแถลงข่าวต่อสื่อแบบเป็นทางการอีกครั้ง

ที่มา – Reuters, AutoJosh, Just Auto