คนวางแผน “ซื้อ” บ้านลดลง ต้องการ “เช่า” มากขึ้น “เงินเฟ้อ” ต้นเหตุพับแผน-ชะลอการซื้อ

ซื้อบ้าน เช่าบ้าน
(Photo: Pixabay)
“ดีดีพร็อพเพอร์ตี้” สำรวจความเห็นผู้บริโภครอบครึ่งปีแรก 2566 พบว่า คนไทยที่มีแผน “ซื้อ” บ้านภายในระยะเวลา 1 ปีลดลงเหลือ 52% ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคที่ต้องการ “เช่า” บ้านมีมากขึ้นเป็น 9% โดย “เงินเฟ้อ” มีผลต่อผู้บริโภคมาก เป็นต้นเหตุการชะลอแผนหรือพับแผนซื้อที่อยู่อาศัย

ข้อมูลจาก “ดีดีพร็อพเพอร์ตี้” เว็บไซต์มาร์เก็ตเพลสอสังหาริมทรัพย์ สำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคประจำรอบครึ่งปีแรก 2566 (DDproperty Thailand Consumer Sentiment Study) เกี่ยวกับความต้องการซื้อหรือเช่าที่อยู่อาศัย และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ พบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

1.คนมีแผน “ซื้อ” บ้าน “ลดลง” น้อยกว่าปีก่อน — ผู้ตอบแบบสอบถามมี 52% ที่มีแผนจะซื้อที่อยู่อาศัยภายในระยะเวลา 1 ปี ตัวเลขนี้แม้จะเกินครึ่ง แต่เทียบกับการสำรวจรอบครึ่งปีหลัง 2565 เคยมีสูงกว่านี้ที่ 57%

2.คนมีแผน “เช่า” บ้าน “เพิ่มขึ้น” จากปีก่อน — ผู้ตอบแบบสอบถามมี 9% ที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยเพื่อเช่า เทียบกับการสำรวจรอบก่อนมีเพียง 7%

 

“เงินเฟ้อ” ทำคนอยากมีบ้านถอยทัพ

สาเหตุหลักที่ทำให้คนที่ตั้งใจจะซื้อบ้านมีสัดส่วนลดลง เกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่รุมเร้า โดยภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น เงินเก็บลดลง ทุกปัจจัยทำให้ความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคลดลงตามไปด้วย

เมื่อสอบถามผลกระทบจากเงินเฟ้อที่มีต่อความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย ปรากฏว่า มีผู้บริโภคเพียง 1 ใน 5 ที่ไม่กระทบและจะเดินหน้าซื้อบ้านต่อไปตามแผน ส่วนอีก 3 ใน 5 เลือกชะลอการซื้อบ้านไปก่อนจนกว่าภาวะเงินเฟ้อจะลดลง ขณะที่อีก 1 ใน 5 ยกเลิกแผนการซื้อบ้าน เพราะเงินเฟ้อกระทบกับสภาพคล่องทางการเงินของตนเอง

สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ มีเหตุผลหลักที่ผลักดันความต้องการ 3 ปัจจัย คือ ต้องการพื้นที่ส่วนตัว (40%), ซื้อเพื่อการลงทุน (33%) และ ต้องการพื้นที่ให้กับการขยายครอบครัว เช่น มีบุตรหลาน พ่อแม่ย้ายเข้ามาอยู่ร่วม (28%) ทั้งนี้ การเลือกซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค อันดับแรกที่ใส่ใจที่สุดยังคงเป็น “ทำเล” ที่ตอบโจทย์

 

“เช่า” เพราะยังไม่พร้อมซื้อ

ในอีกมุมหนึ่ง การสำรวจรอบนี้พบว่ามีคนสนใจเช่าบ้านมากขึ้น เหตุที่ผู้บริโภคมีแนวโน้มเช่าจากการสำรวจนี้มี 3 เหตุผลหลักคือ ยังไม่มีเงินเก็บพร้อมซื้อที่อยู่อาศัย (45%), ยังไม่ต้องการตั้งถิ่นฐานถาวรอยู่เพียงที่เดียว ต้องการความยืดหยุ่นเผื่อย้ายทำเลในอนาคต (36%) ตามด้วยเหตุผลคือ มองว่าราคาที่อยู่อาศัยแพงเกินไป การเก็บออมเป็นเงินคุ้มค่ากว่า (31%)

การสำรวจของดีดีพร็อพเพอร์ตี้ จัดสำรวจเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยใช้วิธีทำแบบสอบถามออนไลน์ในกลุ่มตัวอย่างอายุ 22-69 ปี จำนวน 1,000 คน

 

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม