GDP ไทยไตรมาส 1 โต 2.7% ได้ปัจจัยท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งออกไม่โตติดลบ

ภาพจาก Unsplash

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้รายงานตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ของปี 2566 นั้น GDP เติบโตได้ 2.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เติบโตดีกว่านักวิเคราะห์คาดไว้ ได้ปัจจัยบวกคือการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว

GDP ไทยในไตรมาส 1 ของปีนี้นั้นถือว่าดีกว่านักวิเคราะห์ของ Bloomberg คาดว่า GDP ในไตรมาสนี้จะเติบโตที่ 2.3% ขณะที่ของทาง Reuters ได้ทำการสำรวจนักวิเคราะห์ 20 รายนั้นค่าเฉลี่ยของ GDP ไทยในไตรมาสนี้คาดว่าจะเติบโตได้ 2.3% เช่นกัน

แต่ถ้าหากเทียบกับตัวเลข GDP ในไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมา ในไตรมาสนี้ถือว่าเติบโตได้ 1.9%

สำหรับตัวเลขที่น่าสนใจในไตรมาส 1 นี้

  • การบริโภคในประเทศเติบโต 5.4%
  • การส่งออกเติบโต 3% (แต่ถ้ามองในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั้น -4.6%)
  • การลงทุนภาคเอกชนเติบโต 3.1%
  • การอุปโภคภาครัฐกลับถดถอยที่ -6.2%

ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา UOB สถาบันการเงินของสิงคโปร์ได้ปรับตัวเลข GDP ของไทยลงมาในปีนี้เหลือแค่ 3.1% โดยให้เหตุผลเรื่องการเติบโตที่อ่อนแอในไตรมาส 4 ขณะเดียวกันในปีนี้เศรษฐกิจไทยพบกับความท้าทายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนที่สูง การรักษาโมเมนตัมของภาคการส่งออก หรือแม้แต่ความยั่งยืนของภาคเกษตร เป็นต้น