โฆษณาทั่วโลกซึม แต่เอเชียยังสดใส

ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกชะลอตัวต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ทำให้ภาพรวมมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาโลกไม่สดใสนัก โดยเอเยนซี่ระดับโลกประเมินล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2011 ว่ามูลค่าโฆษณาปี 2012 จะโตน้อยกว่าที่เคยคาดไว้แม้จะมีอีเวนต์ระดับโลกของอย่างโอลิมปิก ลอนดอนเกมส์ 2012 ที่อังกฤษ และการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนา  

พับลิกซิส กรุ๊ป คาดว่าเม็ดเงินโฆษณาจะมีมูลค่า 486,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือโต 4.7% ในปี 2012 น้อยกว่าที่เคยคาดไว้เมื่อเดือนตุลาคม 2011 ว่าปี 2012 น่าจะโตถึง 5.3% ส่วนกรุ๊ปเอ็มคาดว่าปี 2012 จะโต 6.4% น้อยกว่าที่เคยคาดไว้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2011 ว่าโต 6.8%

ตลาดโฆษณาระดับโลกยังคงอยู่ที่ 3 แห่งคือ อเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น แต่ตัวเลขยังต่ำกว่า 5% ซึ่งญี่ปุ่นโต 3.1% จากเม็ดเงินเพิ่มขึ้นหลังฟื้นฟูจากปีที่แล้วเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ ที่อเมริกา โต 3.5% เพราะสัญญาณธุรกิจค้าปลีกฟื้นตัวแล้ว หลังจากปี 2011 เศรษฐกิจซบเซาหนักและเม็ดเงินโฆษณาโตแค่ 2.2% 

ส่วนที่ยุโรปอาการหนักเพราะบรรยากาศถูกปกคลุมด้วยความมืดมนของวิกฤตเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปตะวันตกที่ติดลบเมื่อเฉลี่ยกับฝั่งยุโรปตะวันออกและกลางที่ยังโตสูง ก็ทำให้ที่ยุโรปยังโตได้ 2.2% และที่ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือที่กำลังมีวิกฤตการเมืองจะโตเพียง 1.3% เป็นอย่างนี้ประมาณ 2-3 ปีข้างหน้า สำหรับโซนเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) ยังโต 10.4%

อีกคาดการณ์หนึ่งที่น่าสนใจคือสื่อใหม่จะดึงเม็ดเงินไปได้มากขึ้น อย่างปี 2011 ที่อเมริกาเม็ดเงินอินเทอร์เน็ตโต 12.6% สูงกว่าสื่ออื่นอย่างเคเบิลทีวี (12.0%) นอกนั้นติดลบอย่างเห็นได้ชัด อย่างหนังสือพิมพ์ (-8.5%) นิตยสารธุรกิจ (-4.0%) ทีวี(-2.0%)  โดยกรุ๊ปเอ็มคาดว่าดิจิตอลมีเดียจะโตถึง 43% ในปี 2012 นี้ด้วย