“พันธ์ พะเนียงเวทย์” แห่ง “มาม่า” กล่าวถึงแนวโน้มการขึ้น “ค่าแรง” ของรัฐบาล

มาม่า ค่าแรง
“ถ้าเราทำให้ต้นทุนค่าแรงคนงานต่อมาม่า 1 ซองยังเท่าเดิมได้ แปลว่าเราก็ไม่มีผลกระทบจากการขึ้นค่าแรง โดยเราต้องปรับตัวลงเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัย ผลิตได้เร็วขึ้น แต่ยังใช้จำนวนคนงานต่อ 1 ไลน์ผลิตเท่าเดิม

ตัวอย่างเช่น สมัยก่อนเราเคยผลิตมาม่าได้ 150 ก้อน/นาที ปัจจุบันเราทำได้สูงสุด 450 ก้อน/นาที เท่ากับเราทำได้เร็วขึ้น 3 เท่าแต่ใช้จำนวนคนเท่าเดิม”

“เราไม่ได้ไม่อยากจ่าย เพราะอย่างไรค่าแรงวันหนึ่งก็ต้องขึ้น และถ้าค่าแรงขึ้น พนักงานเราก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

— พันธ์ พะเนียงเวทย์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงกรณีแนวโน้มนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน