‘Maersk’ เตรียมกลับมาใช้เส้นทาง ‘ทะเลแดง’ อีกครั้ง หลังสหรัฐฯ และพันธมิตรประกาศคุ้มกันเรือสินค้า

ภาพจาก Unsplash
บริษัทเดินเรือรายใหญ่อย่าง ‘เมอส์ก’ เตรียมกลับมาใช้เส้นทางทะเลแดงอีกครั้ง หลังสหรัฐฯ และพันธมิตรประกาศคุ้มกันเรือสินค้าภายใต้ปฏิบัติการ Prosperity Guardian หลังจากบริษัทเดินเรือหลายแห่งต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางจากการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธฮูตี

สหรัฐอเมริกาและพันธมิตร ได้ประกาศปฏิบัติการ Prosperity Guardian เพื่อปกป้องเส้นทางเดินเรือในทะเลแดง หลังจากกลุ่มติดอาวุธฮูตี (Houthi) ได้โจมตีเรือสินค้าบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดบ (Bab el-Mandeb) ซึ่งอยู่ระหว่างประเทศเยเมนกับจิบูติ

สำหรับปฏิบัติการ Prosperity Guardian สหรัฐอเมริกาและพันธมิตร เช่น สหราชอาณาจักร บาห์เรน แคนาดา นอร์เวย์ อิตาลี ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สเปน ฯลฯ จะวางกำลังคุ้มกันบริษัทเดินเรือที่ขนส่งสินค้าระหว่างทะเลแดงจนถึงคลองสุเอซเพื่อความปลอดภัย

เมอส์ก (Maersk) ได้กล่าวในแถลงการณ์ของบริษัทว่าข่าวดังกล่าวถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมเดินเรือ และจะมีการกลับมาเดินเรือผ่านเส้นทางดังกล่าวภายในอีกไม่กี่วันหลังจากนี้

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา Maersk บริษัทเดินเรือยักษ์ใหญ่ได้ประกาศหยุดการเดินเรือในพื้นที่ทะเลแดง เนื่องจากเรือสินค้าโดนโจมตีโดยกลุ่ม Houthi ซึ่งทางกลุ่มต้องการตอบโต้ต่อกรณีที่อิสราเอลโจมตีฉนวนกาซา และทางกลุ่มยังได้ออกมาเตือนว่าจะโจมตีเรือที่เดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าว

ไม่เพียงเท่านี้ กลุ่ม Houthi ยังได้ออกมาเตือนว่าจะโจมตีเรือที่เดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าว รวมถึงโจมตีเรือสินค้าที่มีเจ้าของเป็นบริษัทอิสราเอล หรือธงอิสราเอล ทำให้ Maersk และบริษัทเดินเรือรายอื่นอย่าง CMA CGM และ MSC ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรืออ้อมทวีปแอฟริกาแทน เพื่อความปลอดภัยของลูกเรือ ขณะที่บริษัทน้ำมันรายใหญ่อย่าง BP ตัดสินใจหยุดการขนส่งน้ำมันผ่านเส้นทางดังกล่าว

ผลกระทบจากการโจมตียังทำให้บริษัทหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น IKEA ได้กล่าวว่าการส่งสินค้าให้กับลูกค้าอาจประสบปัญหาล่าช้า

ทะเลแดงถือเป็นจุดเชื่อมโยงหลักระหว่างเอเชียและยุโรปผ่านทางคลองสุเอซ นั้นคิดเป็นสัดส่วนของการค้าโลกถึง 10-15% ทำให้การปกป้องบริษัทเดินเรือจากการโจมตีของกลุ่ม Houthi มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ที่มา – Global News, CNN