เทคโนโลยีพลิกชีวิต! “กัลฟ์” มอบกล้องผ่าตัดกระดูกไขสันหลังชนิดแผลเล็ก เพิ่มศักยภาพ รพ.ตำรวจ


ปัญหาใหญ่ของสุขภาพโดยเฉพาะวัยทำงานคงหนีไม่พ้นเกิดภาวะออฟฟิศซินโดรม จนส่งผลกระทบต่อข้อต่อ , กระดูกสันหลัง ไปถึงหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม บางคนอาการหนัก ปวดมากจนเรื้อรัง ไม่สามารถเดินได้ จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัด

ล่าสุด บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จึงได้สนับสนุนการจัดซื้อกล้องผ่าตัดกระดูกไขสันหลังชนิดแผลเล็ก แก่ ศูนย์ผ่าตัดผ่านกระดูกสันหลังและระบบประสาท โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการผ่าตัดกระดูกไขสันหลังชนิดแผลเล็ก ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ลดเวลาการพักฟื้นที่โรงพยาบาล และลดโอกาสที่จะเกิดผลข้างเคียง ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม


ลดบาดเจ็บ พักฟื้นสั้น ด้วยนวัตกรรมผ่าตัดแผลเล็ก

ปัจจุบันเทคโนโลยีการผ่าตัดของโลกได้เปลี่ยนไป จากเดิมที่ต้องเปิดบาดแผลใหญ่กลายมาเป็นการผ่าตัดที่เปิดบาดแผลขนาดเล็กลง เพื่อลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อข้างเคียง และผู้ป่วยจะใช้เวลาในการพักฟื้นน้อยลงหลังการผ่าตัด ลดผลข้างเคียง อาการแทรกซ้อนต่าง ๆ กลับมาใช้ชีวิตประจำวันปกติได้เร็วยิ่งขึ้น โดยกล้องผ่าตัดกระดูกไขสันหลังชนิดแผลเล็ก ที่ทาง “กัลฟ์” ได้มอบให้แก่ โรงพยาบาลตำรวจ นั้นจะช่วยให้แพทย์สามารถทำการผ่าตัดที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำขึ้น ผ่านกล้องที่มีเลนส์กำลังขยายสูง จนสามารถมองเห็นอวัยวะต่างๆ ระหว่างทำการผ่าตัดได้ชัดเจนมากขึ้น


“กัลฟ์” หวังเสริมคุณภาพชีวิต ยกระดับการรักษาให้ รพ.ตำรวจ

“สารัชถ์ รัตนาวะดี” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

“สารัชถ์ รัตนาวะดี” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการสนับสนุนการจัดซื้อกล้องผ่าตัดกระดูกไขสันหลังชนิดแผลเล็ก ให้แก่ รพ.ตำรวจว่า “กัลฟ์” ยินดีที่ได้มีส่วนร่วม ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจในการส่งเสริมความพร้อมทางเทคโนโลยี เพื่อยกระดับการทำงานของโรงพยาบาลในการดูแลข้าราชการตำรวจ ครอบครัว ตลอดจนประชาชนที่เจ็บป่วย โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาและบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในกรณีของเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการ การผ่าตัดด้วยวิธีนี้จะทำให้กลับมาปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น และมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ให้มีสุขภาพกายแข็งแรง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงพยาบาลต่อไป

ทั้งนี้ “กัลฟ์” ได้สนับสนุนงบประมาณทางด้านการแพทย์ให้กับ รพ.ตำรวจ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดที่ผ่านมา ผ่านการมอบเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ , การสนับสนุนเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระบบไฟฟ้าความเร็วสูง และการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องผลิตอากาศ ซึ่งการสนับสนุนนี้เครื่องมือแพทย์เหล่านี้จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการแพทย์ของภูมิภาคอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล


ผช.ผบ.ตร.ขอบคุณ “กัลฟ์” สนับสนุน 10 ล้านบาท จัดซื้อ

“พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ” ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์

“พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ” ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลตำรวจขอบคุณ “กัลฟ์” ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000,000 บาท ในการจัดซื้อกล้องผ่าตัดกระดูกไขสันหลังชนิดแผลเล็ก ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล และขอบคุณที่เห็นความจำเป็นของเครื่องมือแพทย์และให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง