เริ่มแล้ว…ตัดสิน Cyber Lions

ถ้าจะดูบรรยากาศทั่วไปของการจัดงาน อาจหาดูได้จากเว็บไซต์ของงาน แต่เพื่อให้ได้สัมผัสกันแบบ exclusive จริงๆ สหรัฐ สวัสดิ์อธิคม กรรมการผู้จัดการร่วมและหุ้นส่วน CJ Worx  ซึ่งได้บินเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ จะพาไปดูรรยากาศในห้องตัดสินรางวัล Cyber Lions จากเวที Cannes Lions International Festival of Creativity 2012  

เนื่องจากผลงานที่ส่งเข้ามาประกวด Cannes Lions ในปีนี้มีมากถึง 34,301 ชิ้น บวกกับผลงานบางประเภท ที่ต้องประกาศผลรางวัลตั้งแต่วันที่ 2 ของงาน ทำให้ตอนนี่คณะกรรมการ ต้องเริ่มต้นลงมือตัดสินงานกันเพื่อคัดชิ้นงานให้เหลือในรอบ shortlist กันแล้ว โดยคณะกรรมการกลุ่มแรกที่ลงมือทำงานกันเลยก็คือ Direct Lions Judge ตามมาด้วย Cyber Lions ในภาพเป็นบรรยากาศของการคัด Shortlist  โดยคณะกรรมการแต่ละคนจะนั่งอยู่หน้าจอตัวเอง เพื่อคัดเลือกผลงานที่เข้าตา และนำไปตัดสินกันอีกครั้ง