เบเคอร์ ทิลลี่ ประเทศไทย ในเครือบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและธุรกิจอันดับที่ 10 ของโลก พร้อมเปิดบริการครบวงจรในประเทศไทย

กรุงเทพฯ – เบเคอร์ ทิลลี่ ประเทศไทย ประกาศเปิดสำนักงานให้บริการครบวงจรในประเทศไทย โดยให้คำปรึกษาทางการเงิน 5 แขนง คือ การให้คำปรึกษาทางการเงิน การให้คำปรึกษาด้านบัญชีและการสอบัญชี การให้บริการด้านภาษี บัญชีและธุรกิจ การบริการทรัพยากรบุคคล และการสรรหาบุคลากรระดับผู้บริหาร