ตั้งกองทุน 1AMSET50

นายเฉิน ผิน เชิน กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด และนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามในสัญญษแต่งตั้งตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท50 โดยมีตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ให้เกียรติร่วมลงนามร่วมกัน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร็วๆ นี้