ดร.ศรีภูมิ ศุขเนตร รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ดร.ศรีภูมิ ศุขเนตร ประธานกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือยูคอม ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “Commandeur de la Legion d’Honneur” จากประเทศฝรั่งเศส โดยท่านเป็นผู้ที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศสมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 30 ปี ณ สโมสรราชพฤกษ์ เมื่อต้นสิงหาคม