เออาร์ที ผนึกกำลัง SME Bank ส่ง “โชว์ห่วยติดล้อ” สร้างอาชีพสู่รากหญ้า

บริษัท รวมค้าปลีกเข้มแข็ง จำกัด หรือเออาร์ที (Allied Retail Trade Co., Ltd) เพิ่มทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพเพื่อให้คนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น เปิดตัว “โชว์ห่วยติดล้อ” รถเข็นจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและขายดี ลงทุนเริ่มต้นเพียง 32,000 บาท

โชว์ห่วยติดล้อ มีให้เลือก 4 แบบ ขึ้นอยู่กับขนาดของรถและประเภทสินค้าที่จำหน่าย แบบแรก คือ แบบ S ขนาดรถ 1.5 x 0.7 x 1.9 เมตร ใช้เงินลงทุน 32,000 บาท แบบที่ 2 คือ แบบ M ขนาดรถ 0.8 x 1.6 x 1.9 เมตร ใช้เงินลงทุน 38,000 บาท แบบที่ 3 คือ แบบ L ขนาดรถ 1.15 x 1.95 x 2 เมตร ใช้เงินลงทุน 34,500 บาท แบบที่ 4 แบบ XL รุ่นสามล้อปั่น ขนาดรถ 1.2 x 2.35 x 2 เมตร ใช้เงินลงทุน 50,495 บาท และแบบ XL รุ่นติดเครื่องยนต์ ขนาดรถ 1.2 x 2.35 x 2 เมตร ใช้เงินลงทุน 86,575 บาท