เดอะ พิซซ่า คอมปะนี จับมือกระทรวงศึกษาธิการ ดันโครงการ “ชวนน้องอ่าน”

ดร.พจนา ว่องตระกล (แถวหลัง ที่ 3 จากขวา) ที่ปรึกษาด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในงานแนะนำโครงการ “เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน ปีที่ 3” โดยมี มร.สก๊อต วิลสัน (แถวหลัง ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป มยุรี ทั่งวัฒโนทัย (แถวหลัง ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เดอะ พิซซ่า คอมปะนี พร้อมคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมถ่ายภาพ ณ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเร็วๆ นี้

“เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน” เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนไทย ระดับประถมศึกษามีนิสัยรักการอ่าน โดยมีพิซซ่าถาดเล็กและประกาศนียบัตรจากเมนูนักอ่านเป็นรางวัลให้แก่นักเรียน สำหรับทางโรงเรียนและคุณครูจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากการเข้าร่วมโครงการ