เอกชนสิงคโปร์หารือ “พินิจ” ขยายการลงทุน ชิ้นส่วนยานยนต์-เกษตรและอาหาร – SMEs

นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับนายเรนนี เหยา รองประธานสมาพันธ์ภาคการผลิตสิงคโปร์ (Singapore Manufacturers’ Federation : Sma) และคณะนักธุรกิจสิงคโปร์ ที่เข้าพบเพื่อหารือเรื่องการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยแสดงความสนใจในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ การเกษตรและอาหาร และวิสาหกิจขนาดกลายและย่อม (SMEs) รวมทั้งผลักดันสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่ตลาดโลก ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆ นี้