โนเกียสร้างนักพัฒนาไทยยุคใหม่สู่ความก้าวหน้าทางธุรกิจ ในการสัมมนา “กลยุทธ์พิชิตธุรกิจซอฟต์แวร์บนมือถือ”

โนเกีย ส่งเสริมนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นไร้สายไทยอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับ ซัน ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการสัมมนา “กลยุทธ์พิชิตธุรกิจซอฟต์แวร์บนมือถือ” เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสร้างธุรกิจซอฟต์แวร์ของตนเอง ได้ค้นหาโอกาสทางธุรกิจ พร้อมสัมผัสกับความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี เจาะลึกเคล็ดลับเพื่อกาวสู่ความสำเร็จ โดยจะจัดการสัมมนาทั่วประเทศที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสุรนารี และมหาวิทยาลัยนเรศวร