ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมสนับสนุนสถาบันครอบครัว

นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช ประธานกรรมการศูนย์เสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข รับมอบกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ จากนายชาญวิทย์ จารุสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-การตลาด ดั๊บเบิ้ล เอ ในโอกาสเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข เมื่อเร็วๆ นี้ ณ กระทรวงมหาดไทย