โฮมคอลเลจ แนะนำ ซีดีรอมพิชิตข้อสอบโทเฟิล

โฮมคอลเลจ ผู้นำด้านสื่อวีซีดีแนวสาระความรู้ แนะนำ ซีดีรอมพิชิตข้อสอบ TOEFL โดยมี 3 ชุดให้เลือก คือ ชุดเตรียมสอบความเข้าใจในการฟัง ชุดเตรียมสอบความเข้าใจในการอ่าน และการเขียน และชุดเตรียมสอบโครงสร้างทางภาษา ผู้เรียนสามารถฝึกทำข้อสอบจนเกิดความชำนาญ และคุ้นเคยเหมือนกับการทำข้อสอบจริง หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ