พรูเด็นเชียล แข่งขันผลิตเบี้ย OLYMPIC GOLD เสริมพลังฝ่ายขาย … พิชิตชัยโค้งสุดท้าย

บมจ. พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวิต โดย มร.เท็ด ซี ริดจ์เวย์ กรรมการผู้จัดการ จัดกิจกรรมสัมมนารับไตรมาสสุดท้าย “OLYMPIC GOLD” เพื่อสร้างเสริมให้พลังทีมงานฝ่ายขายทั่วประเทศของบริษัทฯ ร่วมแรงร่วมใจ มุ่งมั่นทุ่มเท ทำงานอย่างหนักในช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนถึงเส้นชัยพิชิตเป้าหมายปลายปี รวมทั้งเพื่อเป็นการฉลองความสำเร็จของการแข่งขันประจำเดือนสิงหาคม 2547 ที่สามารถสร้างผลงานการผลิตเบี้ยประกันภัยรับปีแรก และจำนวนตัวแทนที่มีอัตราการทำงานเพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมาย