บลจ.กสิกรไทย มอบสมุดบัญชีกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

นางดัยนา บุนนาค (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย ดร.อโศก วงศ์ชะอุ่ม รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บลจ.กสิกรไทย มอบสมุดบัญชีกองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นระยะยาวปันผลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลงทุนในกองทุนเปิดรวงข้าวหุ้นระยะยาวปันผลของบลจ.กสิกรไทย มูลค่า 40 ล้านบาท โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และนายวิเชฐ ตันติวาณิช (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ รับมอบสมุดบัญชีกองทุน ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย