เกียรตินาคิน จัดสัมมนาประจำปี “ทิศทางการพัมนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”

บริษัทเงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาประจำปี สายงานสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2548” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 400 คน พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ได้เชิญวิทยากร ผู้อำนวยการ.ประณต สุริยะ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรฯ พร้อมด้วย ดร.อรพิมพ์ พิมพ์เจริญ (ที่ 2 จากขวา) นักผังเมือง กองวางแผนพัฒนาเมือง สำนักผังเมือง กทม. ร่วมบรรยายหัวข้อ “เจาะลึกโครงข่าวคมนาคมและข้อกำหนดผังเมืองใหม่ กับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” และดำเนินรายการโดยคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา