ผู้เชี่ยวชาญตัดวัสดุผ้าอ้อมแบรนด์ดังให้ยูนิ-ชาร์ม พีแอนด์จี และคาโอ ในเอเชีย ขยายโรงงานในนิคมฯ เหมราช

บริษัท ทานากะ อาอิ อินดัสทรัส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการตัดแผ่นผ้าปลอดเชื้อสำหรับผ้าอ้อม ขยายฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นสู่ประเทศไทยในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท เหมราชที่ดิน จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญการตัดแผ่นผ้าปลอดเชื้อขนาดตามสั่งให้กับบริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปผลิตแผ่นผ้าปลอดเชื้อสำหรับส่งออกให้กับลูกค้าหลักในภูมิภาคเอเชีย คือ พีแอนด์จี ยูนิ-ชาร์ม และคาโอต่อไป