วัน-ทู-คอล! เปลี่ยนโฉมระบบพรีเพดครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยแนวคิด “เปลี่ยนได้ เลือกได้ ผสมได้ ตามใจคุณ”

วัน-ทู-คอล! ตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าที่แตกต่างและหลากหลายอีกครั้ง ด้วยโปรแกรม Freedom Choices เปิดโอกาสให้ลูกค้า “เปลี่ยนได้ เลือกได้ ผสมได้ ตามใจคุณ” ด้วยตัวคุณเองเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย