ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนโครงการรักการอ่าน

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาด ดั๊บเบิ้ล เอ มอบกระดาษ ดั๊บเบิ้ล เอ แด่ อาจารย์ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คุณอุไรวรรณ กรวิทยาศิลป ผู้จัดการศูนย์หนังสือจุฬา ณ ศูนย์หนังสือจุฬา เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อนำไปจัดพิมพ์โปสเตอร์รักการอ่านสนับสนุนให้เยาวชนไทยและคนไทยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น