เลอ เมอริเดียน เขาหลัก บีช แอนด์ สปา รีสอร์ท เฉลิมฉลองงานเปิดรีสอร์ท

พังงาน – 13 พฤศจิกายน 2547 – เลอ เมอริเดียน เขาหลัก บีช แอนด์ สปา รีสอร์ท ได้จัดงานเฉลิมฉลองงานเปิดรีสอร์ทอย่างเป็นทางการ โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนกว่า 200 คน แขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงานนั้น ล้วนแต่เป็นผู้มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมและธุรกิจ โดยได้รับเชิญจาก ม.ล.วิทยา จักรพันธุ์ ผู้เป็นเจ้าของ เลอ เมอริเดียน เขาหลัก บีช แอนด์ สปา รีสอร์ท เข้าร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากนั้น นายอาสา สารสิน ราชเลขาธิการ ยังให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดรีสอร์ทอย่างเป็นทางการ